Udbyttet bliver større, og økonomien bliver bedre. Det er styrken ved den videreudviklede version af udsædsberegneren, som planteavlskontoret hos Landbo Limfjord har udviklet

Udsædsberegneren udmærker sig ved at kunne beregne den optimale udsædsmængde i mange forskellige afgrøder – også hybridsorter og økologiske marker – hvor hidtidige udsædsberegnere har været målrettet få afgrøder.

Og så er den naturligvis i stand til at tage rigtig mange forhold i marken i betragtning, når mængden af udsæd skal beregnes. Bl.a. såtidspunkt, jordtype, forfrugt, såbedskvalitet, udlæg, maltbyg, grynhavre etc. Klik her for at beregne.

Udsædsberegneren gør det, kort og godt på én gang og hurtigt, at få et overblik, der viser hvilken mængde sæd der skal bruges i forskellige afgrøder og under forskellige betingelser.

Husk at vi også foretager udsædsanalyser

Hvis du bruger eget udsæd, eller udsæd der har lagt i mere end et år, anbefaler vi at der laves spireanalyse og evt. analyseres for udsædsbårne sygdomme. Tag gerne selv en prøve på ca 0,5 kg og kom ind til os med den. Vi hjælper meget gerne.

Sår man for lidt, går det ud over udbyttet, og sår man for meget, øges risikoen for lejesæd.

 

Udsædsberegneren gør det kort og godt muligt på én gang og hurtigt at få et overblik, der viser hvilken mængde sæd der skal bruges i forskellige afgrøder og under forskellige betingelser.

Kan jeg virkelig nøjes med så lidt?

Det er en kommentar som Peter Westphael, planteavlskonsulent hos Landbo Limfjord, tit har hørt, når han taler med landmænd om, hvor meget såsæd de skal bruge pr. hektar.

Derfor har Landbo Limfjord udviklet en beregner som hjælper landmanden med at fortælle hvor stor eller lille mængde han skal bruge.

Det er langt fra udsædvanligt at en landmand kan regulere udsædsmængden med 50 kg. udsæd pr. hektar. Det flytter let 150 kroner pr. hektar – dette alene for udsæden. Derudover kommer den dyrkningsmæssig gevinst, der er ved at etablere den optimale plantebestand.

“Udsædsmængden har stor betydning for plantevæksten i løbet af vækstsæsonen, og dermed også for økonomien. Derfor er det vigtigt at udsædsmængden tilpasses forholdene på den enkelte mark”, siger Peter Westphael.

Undgå lejesæd

Lejesæd er blot en af de problemer, man kan komme til at døje med, hvis man ikke får etableret det optimale plantetal. Ved brug af Landbo Limfjords udsædsberegner skal man tage stilling til følgende:

Sådato
Såbedskvalitet
Jordtype
Tusindkornsvægt
Hybridernes unitstørrelse og vægt

 

Mulighed for at anføre følgende:

Er det en seksradet vinterbygsort
Sås vinterhvede efter frøgræs

For landmanden er det vigtigt, at få udsået den rette mængde korn, da det har stor betydning for plantevæksten og i sidste ende økonomien.

Et for lille plantetal giver tynde marker med dårlig konkurrence og lavere udbytte.

For mange planter giver potentielt lejesæd og koster landmanden for meget i såsæd. 50 kg såsæd koster let 150 kr. Det er også vigtigt at tage højde for alle de lokale forhold der påvirker plantetallet i marken. Så udsædsberegneren er kun vejledende, men giver et rigtig god bud på den rigtige udsædsmængde.

Kontakt Peter Westphael på tlf. 96153033 eller på mail pwe@landbo-limfjord.dk

Kontakt mig for en uforpligtende gennemgang af vores udsædsberegner