Planteavlsrådgivning

Vi tilbyder mange forskellige arbejdsopgaver, men skræddersyr gerne løsninger til den enkelte landmand.

Markplaner og gødningsplaner er en af vores primære arbejdsopgaver. Herunder laver vi selvfølgelig indkøbslister, sprøjteplaner, indberetning af sprøjtejournaler, husdyrindberetning, gødningsregnskaber m.m.

Læs mere om Planteavlsrådgivning
Økologisk rådgivning
Græsukrudt kerb

Praktisk planteavl

Praktikken omkring det at drive planteavl kan være mange ting. Vi har rigtig god erfaring med at være praktiske i marken i vækstsæsonen, få kigget på dine marker løbende og få erfaringsudvekslet med andre landmænd med samme interesser som dig. Tænker du på at dyrke dine marker pløjefrit? Lad os kigge forbi hos dig og se hvilke muligheder der ligger på dine marker.

Læs mere om Praktisk planteavl

Præcisionslandbrug

Den nye teknologi i fremtidens præcisionslandbrug kan hjælpe med og sikre, at vi fortsat kan drive landbrug i Danmark og samtidig passe godt på miljøet. Præcisionsjordbrug er i rivende udvikling og en vigtig nøgle til økonomien i planteavlen.

Læs mere om Præcisionslandbrug
Sprøjtekursus

Markplanlægning

Markplanlægning omfatter først og fremmest alle de faglige vinkler, der optimerer din planteproduktion, men også de lovpligtige ting som gødningsregnskab, pesticidindberetning, kvoteberegning osv.

Læs mere om Markplanlægning

Økologisk rådgivning

Hos Fjordland tilbyder vi rådgivning til dig der driver økologisk landbrug. Vi hjælper hele vejen med autorisation, markplan og gødningsplanlægning, ansøgning om støtte til økologisk landbrug og faglig sparring i marken og meget mere.

Læs mere om Økologisk rådgivning

Udsædsberegner

Udsædsberegneren udmærker sig ved at kunne beregne den optimale udsædsmængde i mange forskellige afgrøder – også hybridsorter og økologiske marker – hvor hidtidige udsædsberegnere har været målrettet få afgrøder.

Læs mere om Udsædsberegneren
Prøv Udsædsberegneren

Markbesøg og ERFA grupper

Vi anbefaler at du får ét eller flere markbesøg i vækstsæsonen. Dette vil sikre dig et bedre beslutningsgrundlag, du får et overblik over hvornår der skal sprøjtes, med hvad og hvor meget.

Når du tilpasser doseringen til forholdene, kan du spare penge og høste mere. Derfor er det vigtigt hele tiden, at forholde sig til markplanen og lave justeringer når det er nødvendigt.

Læs mere om Markbesøg og ERFA grupper
Græsukrudt kerb

Reduceret jordbehandling

Hvad er reduceret jordbehandling? Hvorfor dyrke uden pløjning? Hvordan kommer jeg i gang? Hvor lidt er nok?

Der er masser af spørgsmål, og svarene afhænger af, hvilken tilgang man har til at dyrke pløjefrit. Nogle synes det er en udfordring, andre vil opbygge mere organisk stof i jorden, og andre er meget interesserede i dyrelivet i jorden. Men et af de væsentligste argumenter for at indføre reduceret jordbehandling i dit landbrug er ønsket om at spare tid og dermed omkostninger.

Læs mere om Reduceret jordbehandling

Arealopmåling, markkort og dronefotos

Fjordlands planteavlskonsulenter kan indtegne og opmåle arealer ud fra luftfoto, med meget stor præcision i vores GIS program, AgroGis. Indtegningen kan bruges til både ansøgning om grundbetaling og almindelig markkort til brug for driftsledelse.

Læs mere om Arealopmåling, markkort og dronefotos