Landbo Limfjord er blevet til Fjordland

Danmarks nye største landboforening, Fjordland, er nu en realitet med bred og specialiseret rådgivning, til mere end 1700 medlemmer, 6000 kunder og 215 medarbejdere.

Fusionen mellem Landboforeningen Limfjord, Lemvigegnens Landboforening og LandboThy blev en realitet, da medlemmerne i Landboforeningen Limfjord på den ekstraordinære generalforsamling mandag 21. juni 2021 også stemte for fusionen. Fjordland er derfor en realitet – med tilbagevirkende kraft gældende fra 1. januar 2021.

Udsædsberegner

Udsædsberegneren udmærker sig ved at kunne beregne den optimale udsædsmængde i mange forskellige afgrøder.

Planteavl

Markplaner og gødningsplaner er en af vores primære arbejdsopgaver. Herunder laver vi selvfølgelig indkøbslister, sprøjteplaner og meget mere.

Miljø

Miljøafdelingen i Fjordland tilbyder full line rådgivning til deltidslandbrug og produktionslandbrug i hele landet.

Børnetestamente - en erklæring til familieretshuset
Jura

Fjordlands jurister arbejder for, at skabe de juridiske rammer sådan, at du som landmand har overblik over din fremtid.

Revision & Økonomi

Vi er godt 80 medarbejdere med forskellige specialer, hvilket udgør et stærkt fagligt team, alle er optagede af at afdække kundernes behov.

Find medarbejder

Søg blandt alle vores medarbejdere i de forskellige afdelinger vi spænder over.

Bestyrelsen har konstitueret sig

Bestyrelsen afholdte det konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 28. juni, hvor et af de væsentligste punkter var konstituering af formandskabet. Formandskabet består af:

  • én formand, der sammen med 1. næstformand varetager foreningens politiske opgaver og sikrer både det lands- og lokalpolitiske fokus inden for landbrugs- og fødevareerhvervet.
  • én 2. næstformand, der i samarbejde med Fjordlands direktør, organisation og dygtige medarbejdere vil arbejde med at sikre den stærkest mulige rådgivning for foreningens medlemmer og kunder bl.a. via stærk tilstedeværelse i DLBR-fællesskabet

Fjordlands bestyrelse

Bestyrelsen i den nye forening, Fjordland, ser nu således ud:

Leif Gravesen (formand)

Morten Agger (1. næstformand)

Lars Kristensen (2. næstformand)

Anne Ladegaard, medarbejderrepræsentant Lemvig

Bjarne S. Gravesen

Jens Erik Nielsen

Jesper Lousdal

Kristian Abildgaard

Kristian Boel Østergaard

Malene Sevelsted

Marie Krabbe, medarbejderrepræsentant Thisted

Mette Berntsen, medarbejderrepræsentant Skive

Mette Kærgaard Iversen

Morten Yde Kirk

Niels Holger Nordendahl

Peter Just

Preben Nielsen

Sejr Bisgaard, deltidsrepræsentant

Søren Bak Andersen

Thorleif Bjerre

Politisk sekretariat

Fjordlands vision og mål er at stå stærkt politisk både lokalt, regionalt og nationalt. Via den lokale forankring er foreningen fortsat medlemmernes politiske talerør.

For at styrke den politiske indsats, vil der blive etableret et politisk sekretariat, som blandt andet vil være med til at styrke Fjordland og medlemmernes indflydelse omkring det landbrugspolitiske arbejde – såvel nationalt som regionalt. Det politiske sekretariat vil som udgangspunkt have base i Skive.

Kontakt:

Leif Gravesen                       Morten Agger                        Lars Kristensen

Formand                               1. næstformand                       2. næstformand

M: 20203676                         M: 2328 0578                          M: 21797849

 

Henrik H. Galsgaard

Adm. direktør

M: 24247438