Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Har du uudnyttet plads i staldene? Kan du producere mere end din gamle miljøtilladelse giver lov til? Vil du bygge ny stald? Eller trænger din gamle miljøgodkendelse bare til en opdatering? Har du brug for hjælp til miljøgodkendelse af husdyrproduktion?

Læs mere om Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøledelse

Miljøledelse og nye lovkrav til indberetning for større husdyrbrug!

For store industrivirksomheder har miljøledelse længe været en del af hverdagen. For landbrugsvirksomheder er det knap så kendt. Men det bliver der snart lavet om på, for fra næste år bliver det lovpligtigt med miljøledelse på alle husdyrbrug omfattet af IE-Direktivet.

Læs mere om Miljøledelse

Minivådområder

Minivådområder er effektive filtre i landskabet, som renser drænvand for kvælstof og fosfor. Landbruget har brug for minivådområder for at leve op til kravene om at reducere udledning af kvælstof til vandmiljøet. Minivådområdet skal placeres i forbindelse med et drænopland og tilpasses terrænets hældning for at undgå opstuvning eller tilbageløb i drænrør.

Læs mere om Minivådområder

Tilskudsansøgninger

En ny investering? Har du lyst til at gå nye veje hvor det indebærer ny teknologi, en renovering, tilbygning eller nybyg? Udskifte kraftvarmeanlæg? Anskaffe energibesparende udstyr? Købe nye maskiner? Mulighederne er mange, og der er mulighed for at søge midler via miljøtilskud.

Læs mere om Tilskudsansøgninger