Erhvervsjura

Vi løser mange juridiske problemstillinger indenfor erhvervsret, kontrakter, bolighandler, landbrugshandler, jordhandler, ansættelsesret og meget andet. Vi løser udover førnævnte også rådgivning i forbindelse med hævd, aftale- og køberet, servitutter og meget mere.

Læs mere om Erhvervsjura

Familiejura

Hos Fjordland rådgiver vi dig også om familiemæssige forhold. Har du fx styr på fremtidsfuldmagter eller hvad der sker, hvis du bliver skilt?
Vi rådgiver om alt fra fremtidsfuldmagter og generationsskifte, til skifte af dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Læs mere om Familiejura

Handel af ejendom

Vi har rigtig god erfaring med at lave bolighandler og ejendomshandler. Vores jurister er specialister i landbrugshandler, og har rigtig mange års erfaring. Vi er med dig fra start til slut, så du på den måde sikrer, at du ikke står med ubehagelige overraskelser senere. Det gælder både ved selvsalg, boligkøb og ved boligsalg.

Læs mere om Handel af ejendom

Forpagtningskontrakter

Det er vigtigt, at have en ordentlig forpagtningsaftale, da det sikrer parterne i tilfælde af uenighed eller økonomiske udfordringer. Normalt har landmændene let ved, at aftale mange af de praktiske ting som pris, varighed af aftale, om marken skal afleveres pløjet, osv. Det der ikke altid bliver aftalt, er ofte de mere specifikke forhold af juridisk karakter, hvor der tages højde for de mere atypiske forhold.

Læs mere om Forpagtningskontrakter

Generationsskifte

Går du med tanker om, eller er du i gang med et generationsskifte i dit landbrug, og har du brug for juridisk rådgivning i forbindelse med det? – så er juristerne hos Landbo Limfjord eksperter. Vi hjælper med juridisk rådgivning ved generationsskifte i landbruget.

En landbrugsvirksomhed er omgærdet af en stor og ofte ganske kompliceret lovgivning. De fleste kan nik nikke genkendende til mængden af miljøregler, skatteregler, tilskudsregler med videre.

Læs mere om Generationsskifte
Generationsskifte i landbruget

Virksomhedsoverdragelse

Det er vigtigt, at der er styr på så meget som muligt i forbindelse med overdragelsen. Landbo Limfjord har mange års erfaring med virksomhedsoverdragelse, og hjælper derfor meget gerne i den proces, at virksomhedsoverdrage.

Læs mere om Virksomhedsoverdragelse

Skifte af dødsbo landbrug

Er du arving eller nærtstående til en afdød, opstår der en række spørgsmål på det økonomiske område, som det kan være svært, at forholde sig til.

Inden for en forholdsvis kort periode, ønsker skifteretten besked om, hvorledes boet ønskes behandlet.

Læs mere om Skifte af dødsbo landbrug
Børnetestamente - en erklæring til familieretshuset
Selskabsrådgivning Landbo Limfjord

Skilsmisse og bodeling landbrug

Det er hårdt at skulle igennem en skilsmisse, og der er mange ting, man skal have styr på. Juristerne hos Fjordland har mange års erfaring med råd og vejledning i forbindelse med skilsmisser og bodeling. Vi vil gerne hjælpe jer lidt på vej, så I ved hvilke overvejelser, I skal gøre jer.

Læs mere om Skilsmisse og bodeling landbrug

Særeje landbrug

I de fleste ægteskaber er der delingsformue/formuefællesskab og det betyder, at parterne ved skilsmisse og død skal dele deres formue med deres ægtefælle.

Såfremt ægtefællerne har aftalt særeje ved oprettelse af ægtepagt, skal der ikke ske deling af særmidler ved separation og skilsmisse. Ved dødsfald indgår afdødes særeje i boets formue og fordeles mellem arvingerne efter arveloven eller et af de afdøde oprettet testamente.

Læs mere om Særeje landbrug

Testamente landbrug

Det er vigtigt, at testamentet bliver korrekt udformet, så du er sikker på, at arven bliver fordelt, som du ønsker, med respekt for arvelovens ufravigelige regler om tvangsarv til ægtefælle og børn.

Der er rigtig mange muligheder ved oprettelse af testamente, og det er de færreste der kender alle mulighederne og faldgruberne.

Læs mere om Testamente landbrug