Arbejdsgiverassistance

Succes med elever Forberedelse, opmærksomhed og regelmæssige opfølgningssamtaler er nøglen til succes med elever i din landbrugsvirksomhed. Mere end 1 gevinst Der er mere end én gevinst at hente for dig, hvis du arbejder systematisk med elevoplæring. Du får hurtigt gjort dine elever dygtige til det landbrugsmæssige og kan nyde gavn af det Samtidig kan…

Alle arbejdsskader skal anmeldes

Husker du at anmelde alle former for arbejdsskade? Den 1. januar 2020 skete der en lovændring i arbejdsskadeloven, som betyder at mindre skader, uden behandlinger og sygemeldinger, også kan være omfattet af reglerne, og dermed også skal anmeldes. Der er blevet større usikkerhed om, hvor grænsen går for hvornår en arbejdsskade skal anmeldes, og vores…

Book et tværfagligt møde

Kan jeg få støtte til mit slagtesvineprojekt?   Landbo Limfjord og SvineXperten tilbyder et tværfagligt møde om dit slagtesvineprojekt. Vi stiller med et stærkt hold med 3 konsulenter. En fra økonomi, en fra miljø og en fra SvineXperten.   Prisen for et sådan møde vil være 3.000 kr. i alt frem til 1. juli 2020.…

LandboLimfjord_Behold din kassekredit

Behold din kassekredit

Behold din kassekredit Som konsekvens af de meget gunstige tider for svineproducenterne oplever vi, at pengeinstitutter har interesse i at nedskrive kunders kassekredit. Vi anbefaler, at du holder fast i din, også selv om du betaler provision for at have den stående. Det er en billig måde at sikre likviditet til vanskelige tider.   Gode…

Landbo-Limfjord-rådgivning

Hvor er din kvægbedrift på vej hen?

Foråret er regnskabstid og dermed også evaluering af strategien for fremtiden Der kan være lavt hængende frugter at høste, og der vil være spørgsmål, som kræver længere overvejelser Vi tager udgangspunkt i dine fokuspunkter og eventuel årsrapport, kvægnøgle, SIMHERD, potentialescreening eller andre værktøjer efter behov. Hvordan gør vi hverdagen bedre? Hvordan gør vi produktiviteten bedre?…

Kender du dit 1. slæt?

Kend din græsensilage 2020 Tag frisk græs prøver af 1. slæt ved høst og analyser ensilagen, og opnå derved flere fordele. Hvis du laver en stakprøve ca. 3 uger efter ensilering giver det dig et repræsentativt resultat af kvaliteten, mineralindholdet og ensileringsprocessen før opfodring.   Friskprøver ved høst er ideel hvis du vil:   Kende…