Kemitjek

Husk at tjekke dit kemirum og slip for bøde

Det går hurtigt i kemibranchen Nye midler introduceres og andre udfases og må ikke længere anvendes og opbevares. Samtidig fusioner kemifirmaer hastigt, og midler overgår til nye producenter. Det betyder at kendte midler får nye registreringsnumre, og gamle midler med samme navn og udseende udfases. Senest er flere minimidler (Trimmer, Express Gold SX, Express ST…

Overskud i 2019 – hvad så med skatten?

Alt tyder på gode resultater for griseproducenterne i 2019, men ryger halvdelen så i skat? Ryger ’halvdelen’ af resultatet i skat? Ja, hvis man bruger, alt hvad man har tjent på at købe ny bil, investere i aktier og give store julegaver – så vil godt og vel halvdelen af virksomhedens resultat skulle betales i…

Skatteråd inden nytår

Et nyt år er snart lige om hjørnet, og inden da kan det være en god idé at få styr på skatten. 1. Restskat/-arbejdsmarkedsbidrag Har du restskat for 2019, kan den indbetales inden nytår uden rentetillæg. Indbetales restskatten i 2020, skal der betales et rentetillæg – jo før restskatten indbetales i 2020 – jo mindre…

Skattebetaling for kapitalselskaber

Har du styr på skatteindbetalingen for dit kapitalselskab? Senest onsdag den 20. november skal kapitalselskaber betale anden og sidste rate af den ordinære acontoskat i 2019. Acontoskatten i 2019 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre år selskabsskat. Restskat / Overskydende skat inklusivt skattetillæg fra 2018 bliver desuden modregnet i acontoskatteraten i…

Den dyre opsigelse

Opsigelse af en gravid medarbejder kan være dyrt Det kan være meget dyrt at opsige en gravid medarbejder, da opsigelsen kan udløse en betydelig godtgørelse. Godtgørelsen vil ofte udgøre ca. 9 måneders løn. De medarbejdere, som er beskyttet mod opsigelse på grund af ligebehandlingsloven, er bl.a. gravide medarbejdere, medarbejdere på barsel eller forældreorlov samt medarbejdere…

Den nye ferielov

Den nye ferielov, hvad er det lige den betyder for den enkelte? Vi har flere arbejdsgivere, der ringer ind og er i tvivl om, hvordan den nye ferielov kommer til at påvirke den optjente ferie fra 1. september 2019. De vil derfor gerne vide, hvad de skal være opmærksomme på. Læs med nedenfor, hvor vi…