Skattebetaling for kapitalselskaber

Har du styr på skatteindbetalingen for dit kapitalselskab? Senest onsdag den 20. november skal kapitalselskaber betale anden og sidste rate af den ordinære acontoskat i 2019. Acontoskatten i 2019 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre år selskabsskat. Restskat / Overskydende skat inklusivt skattetillæg fra 2018 bliver desuden modregnet i acontoskatteraten i…

Den dyre opsigelse

Opsigelse af en gravid medarbejder kan være dyrt Det kan være meget dyrt at opsige en gravid medarbejder, da opsigelsen kan udløse en betydelig godtgørelse. Godtgørelsen vil ofte udgøre ca. 9 måneders løn. De medarbejdere, som er beskyttet mod opsigelse på grund af ligebehandlingsloven, er bl.a. gravide medarbejdere, medarbejdere på barsel eller forældreorlov samt medarbejdere…

Den nye ferielov

Den nye ferielov, hvad er det lige den betyder for den enkelte? Vi har flere arbejdsgivere, der ringer ind og er i tvivl om, hvordan den nye ferielov kommer til at påvirke den optjente ferie fra 1. september 2019. De vil derfor gerne vide, hvad de skal være opmærksomme på. Læs med nedenfor, hvor vi…

Tilsynskampagne 2019 – Hestehold på Mors

En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod et særligt miljøtema eller miljøproblem.   Morsø Kommune har i 2019 valgt at føre en kampagne målrettet ejere af hestehold. Med kampagnen ønsker kommunen at øge hesteejeres kendskab til miljølovgivningen, herunder hvilke regler der gælder for tilsyn fra kommunen, anmeldelse af hestehold, afstandskrav og opbevaring af…

Kæledyr og hobbydyrehold

Når kæledyr og hobbydyrehold udvikler sig. Hvad siger reglerne om størrelsen på hobby dyrehold? Når man anskaffer sig kæledyr og interessen stiger, så er det ikke altid man er klar over at dyrehold over en vis størrelse/mængde, kræver en anmeldelse til kommunen. Altså hvor man oplyser kommunen, at man har et bestemt antal dyr på…

Ny planteavlsrådgiver i Landbo Limfjord

Jesper Vestergaard starter 1. oktober 2019 som planteavlsrådgiver i Landbo Limfjord. Han skal supplere teamet, og være med til at servicere Landbo Limfjords  kunder.   Jesper er uddannet jordbrugsteknolog med speciale i planteavl, og skrev sin afgangsopgave om screeningsforsøg for kålbrok i vinterrapssædskifte. Det og meget mere glæder Jesper sig til at omsætte til praksis…