Økologisk investeringsstøtte

Økologisk investeringsstøtte på 40 mio kr. i 2021 – ansøgningsperiode: fra 29. april til 4. juni 2021 Tilskud til svin, kvæg, planteavl, fjerkræ, får & geder, samt bær, frugt og grøntsager. Du kan se alle teknologier der kan søges tilskud til her: Se bruttoteknologilisten her Eksempler på tilskudsberettigede udgifter Som planteavler kan du søge tilskud…

Landbo Limfjord mink

Krisehjæp til minkavlere

Kære Mink-avler! Vi tænker på dig! Og er klar til at hjælpe dig både med den økonomiske og den menneskelige side af sagen.   Kontakt os! Flemming Pedersen Tlf.: 96153073 Mail: flp@landbo-limfjord.dk Dan B. Andersen Tlf.: 96153071 Mail: dba@landbo-limfjord.dk Vagn Bech Tlf: 96153070 Mail: vbe@landbo-limfjord.dk Lillian K. Hundahl Tlf.: 96153510 Mail: lkh@landbo-limfjord.dk Ud over den…

Græsukrudt kerb

Bekæmp græsukrudt i vinterraps med Kerb

Snart er det tid til at bekæmpe græsukrudt i vinterraps med Kerb Når jordtemperaturen i november og december kommer under 10 grader, og helst under 8 grader, er der mulighed for at anvende Kerb 400 SC til at bekæmpe græsukrudt i vinterraps.   Kerb anvendes i november og december Kerb er kun godkendt til anvendelse…

OPGIV IKKE DINE DRØMME OM UDVIDELSESPLANER

OPGIV IKKE DINE UDVIDELSES DRØMME  Få en ny miljøgodkendelse uden at etablere dyre teknologiske løsninger   Antal m2 tæller i en ny miljøgodkendelse De ”nye” miljøgodkendelser godkendes efter antal m2 produktionsareal i staldene. En præcis staldopmåling er derfor vigtig for at have et korrekt beregningsgrundlag for lugt- og ammoniakberegningerne i ansøgningssystemet. Et mindre antal m2…

En investeringsplan giver overblik og ro

Få ro og overblik med en investeringsplan – samtidig kan du få en uventet finansiel partner, der ikke vil have renter eller afdrag! En god investeringsplan viser, at du har et overblik. Har gjort dig grundige overvejelser. Har prioriteret din virksomheds fremtid. Det tager point hos dine finansielle partnere, men det giver også gode muligheder…

Skattebetaling for kapitalselskaber

Har du styr på skattebetalingen for dit kapitalselskab? Senest fredag den 20. november skal kapitalselskaber betale anden og sidste rate af den ordinære acontoskat i 2020. Acontoskatten i 2020 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat. Restskat / Overskydende skat inklusiv skattetillæg fra 2019 bliver desuden modregnet i acontoskatteraten i…