Faunastriber i Skive Kommune

Vær med til at skabe farve og mere liv omkring osFaunastriber er et projekt til øget biodiversitet i hele Skive Kommune. Markvildtstiltag som vildstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten, forbedrer landbrugets image og skaber øget naturværdi. Faunastriber kan ligge som en stribe midt i marken eller langs skel, hegn, skov eller…

Udskyde fristen for momsbetalinger og B-skat

Små, mellemstore og store virksomheder får mulighed for at udskyde fristen for momsbetalinger og B-skat Små, mellemstore og store virksomheder får lov til at udskyde momsindbetalinger og B-skat.   Lille, mellemstor eller stor virksomhed? Type Årlig omsætning Afgiftsperiode Lille ≤ 5 mio. kr. Halvårligt Mellemstor > 5 mio., men ≤ 50 mio. Kvartalsvis Stor >…

Selskabers aconto skat – ager hurtigt!

Senest fredag den 20. marts skal kapitalselskaber indbetale 1. ordinære aconto skat for 2020. Acontoskatten i 2020 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.   Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære aconto skat, kan selskabet…

Landbo Limfjord holder åbent

Kære kunde COVID-19 fylder meget i nyhedsstrømmen   Statsministerens klare udmelding i forhold til COVID-19 i sidste uge er, at vi i Danmark skal opretholde aktiviteten i danske virksomheder.   Derfor arbejdes der videre i Landbo Limfjord og vi holder åbent og betjener kunder. Samtidig er der en række foranstaltninger som er sat i værk…

Covid-19: Arbejdsgiverperioden suspenderet

Sygemeldt grundet Covid-19? Har du en medarbejder som er sygemeldt pga. Covid-19, eller sat i karantæne af myndighederne, kan du få refusion fra 1. fraværsdag.   Hastelovforslag Regeringen har fremsat et hastelovforslag for at hjælpe private arbejdsgivere, således at de kan få refusion fra 1. dag, hvis deres medarbejdere er sendt hjem pga. Covid-19 (corona…

Afrikansk svinepest og kælegrise

Forekomst af Afrikansk Svinepest i Danmark vil betyde en økonomisk katastrofe for svinebranchen og samfundet som helhed. Derfor skal der gøres alt der står i vores magt for at undgå smitten. Et af de ømme punkter er hobbybesætninger, som ofte ikke er registrerede, hvor ejerne ikke har kendskab til smittekilder og regler omkring fodring. Fødevarestyrelsen…

Så kan der igen søges tilskud til minivådområder

2020 ansøgningsrunde for minivådområder er åben! Dette års ansøgningsrunde til minivådområder er nu åbnet. I år er ansøgningsrunden forlænget, så der kan søges frem til 11. august. Minivådområderne er stadig et område, der har stor fokus både inden for landbruget, men også fra politisk side, da det er her landbruget selv kan bestemme om de…

Overenskomst stigning for elever pr. 1/3-2020.

Loven foreskriver, at lønnen mindst skal udgøre den løn der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området. Indenfor landbruget er det overenskomsten mellem GLS-A og 3F, der er gældende. Overenskomsten kan findes på 3F`s eller GLS-A`s hjemmeside. Grundlønnen for elever i praktik og skole er uændret i forhold til 2019, dog skal man være obs…