Når alle m2 tæller i en ny miljøgodkendelse!

De ”nye” miljøgodkendelser godkendes efter antal m2 stiplads/produktionsareal   Ved miljøgodkendelse blev lugt- og ammoniakberegningerne tidligere lavet ud fra antal dyr og kg. dyr pr. stald. Derfor er det vigtigt med et korrekt beregningsgrundlag for lugt- og ammoniakberegningerne, og det anbefales derfor at få lavet en præcis staldopmåling. Landbo Limfjords Miljøafdeling tager ud med lasermåleren og…

Danmark skal i gang igen!

Vi arbejder på at få hjulene i gang igen!   COVID-19 har vi som befolkning taget alvorlig, og det er også årsagen til at store dele af det danske erhvervsliv har været sat i stå, med store økonomiske følger.   Hvor hårdt det rammer er der ingen som ved, men det får afsmittende effekt på…

Farmtracking

Er du lovligt kørende med sprøjten?

Online sprøjtekursus hos Landbo Limfjord den 29. april 2020   Er dit sprøjtecertifikat stadig gældende, og er du registreret i MAB, så du kan købe planteværn efter 1. juli 2020? Kan du svare ja til ovenstående spørgsmål, så behøver du ikke læse videre, ellers kommer et par gode råd herunder:   Miljøstyrelsens database – MAB…

Har du styr på dit skatkammer?

Guldet i kælderen Tror du ikke, Nationalbanken holder godt øje med guldet i bankboksen i kælderen? Er det mon fordi, der er samlet store værdier på et sted, og det for alt i verden ikke må forsvinde? Holder du øje med dine afgrødelagre? Repræsenterer de ikke en stor værdi på din bedrift? Og hvorfor overhovedet…

Lommesmerter i en virustid

Af driftsøkonom Bent K. Christensen, Landbo Limfjord   Adgang til likviditet er livreddende førstehjælp i en virustid med åndenød, men stop pakkefesten. At give julegaver købt på afbetaling er en kilde til lommesmerter. Et nulrente lån finansieret med danske statsobligationer kunne være et alternativ til flere pakkeløsninger.    

Etableringsrådgivning billede

Oprettelse af testamente i disse Corona virus tider

Domstolene har haft lukket ned for notarfunktionen siden den 14.03.2020 grundet hjemsendelse af mange offentligt ansatte, nødberedskab og Corona virus tiden.   Vi har hos Landbo Limfjord besluttet at udfærdige kundernes testamenter både som et vidnetestamente og et sædvanligt notartestamente.   Ved vidnetestamente skal testator underskrive testamentet i overværelse af to vitterlighedsvidner, der skriver til…

Har du nu helt styr på din sprøjtejournal?

Højsæson for marksprøjten I den kommende tid er det højsæson for marksprøjten, og der bliver investeret mange penge i at beskytte afgrøderne, så udbyttepotentialet bevares. Men husker du at få registreret sprøjtningerne korrekt? Sprøjtningerne skal føres ind i en sprøjtejournal senest 7 dage efter sprøjtningen, men den klare anbefaling er at gøre det med det…

Vi er klar til at komme i marken

Foråret er over os, og vi er klar til at komme i marken Foråret er over os, og der er endelig kommet gang i marken efter en rekordvåd og mild vinter. Efterhånden som markerne tørrer op, bliver der både kørt gødning, gylle, og der bliver både pløjet, harvet og sået mange steder.   Store regnmængder…

FAUNASTRIBER I MORSØ KOMMUNE

Vær med til at skabe mere liv på Mors Alle lodsejere får nu mulighed for at få udleveret frø til blomster-og faunastriber langs veje og skel i Morsø Kommune.   Vildt- og bivenlige tiltag kan have stor betydning for levevilkårene for agerlandets insekter, pattedyr og fugle. Lodsejeren kan bruge tiltagene til løbende tilpasning af driften…