Produktionsoptimering

Har du styr på dit indtjeningsgrundlag? Har du en travl hverdag med mange bolde i luften, og savner du den ro som et tilfredsstillende overblik giver? Tænk på hvis du fik et månedligt overblik på dit indtjeningsgrundlag, med en unik sammenkobling mellem de produktionsmæssige- og økonomiske resultater. Et ark, som hver måned vil anerkende og…

Lønkompensation i forbindelse med Covid-19

Skal du søge lønkompensation i forbindelse med Covid-19? I forbindelse med den nationale nedlukning fra d. 9. december 2020, blev ordningen for lønkompensation åben for alle virksomheder i Danmark. Alle virksomheder kan derfor søge denne ordning, hvis de opfylder betingelserne for at opnå kompensation. Betingelserne vil jeg komme ind på længere nede i artiklen. Da…

Skatteråd inden nytår

Gode skatteråd inden nytår   Kan der være nogle skattemæssige overvejelser man med fordel kunne overveje i december måned? JA, man kunne overveje følgende: 1. Restskat/ – arbejdsmarkedsbidrag Har du restskat for indkomståret 2020, kan denne indbetales inden nytår uden rentetillæg. Indbetales restskatten i 2021, skal der betales et rentetillæg – jo før restskatten indbetales…

Restskat for 2020

Skal du betale restskat for 2020? Skal du betale restskat for 2020? Bemærk at både ‘dag-til-dag’ renten samt renten på procenttillægget er faldet sammenlignet med 2019-satserne.   Frivillig betaling af restskat Betales restskatten for indkomståret 2020 fra den 1. januar 2021 og derefter, skal du betale en rente. Renten i perioden 1. januar 2021 –…

Solcelleparker

Solcelleparker Hvem er det interessant for?   Alle jordejere, som enten alene eller sammen med naboer kan stille et areal til rådighed på ca. 50 ha, kan komme i betragtning til et solcelleprojekt. Arealet skal være sammenhængende Ikke alt for mange naboer Gerne kort til transformer stationer Hvad kan Landbo Limfjord hjælpe med? Vi kan…

Skal familien have store julegaver?

Store julegaver til børn og børnebørn i år? Planlægger du at give store julegaver i år og derfor overvejer at sælge nogle af dine aktier? Er du folkepensionist, kan det få større økonomiske konsekvenserne end blot skatten af gevinsten på aktierne. Det kan nemlig også betyde, at du skal tilbagebetale hele eller dele af dit…

Skattekort 2021

Skattekort 2021 – medarbejder Har dine medarbejdere styr på forskudsopgørelsen? Er der et skattekort klar til 2021? Hvis de ikke fik løn i 2019, er det nemlig ikke sikkert at de har et skattekort/frikort til brug i 2021, og derfor vil de blive trukket 55% i skat. Det er måske især, hvis du har udenlandske…