Restskat for 2020

Skal du betale restskat for 2020? Skal du betale restskat for 2020? Bemærk at både ‘dag-til-dag’ renten samt renten på procenttillægget er faldet sammenlignet med 2019-satserne.   Frivillig betaling af restskat Betales restskatten for indkomståret 2020 fra den 1. januar 2021 og derefter, skal du betale en rente. Renten i perioden 1. januar 2021 –…

Solcelleparker

Solcelleparker Hvem er det interessant for?   Alle jordejere, som enten alene eller sammen med naboer kan stille et areal til rådighed på ca. 50 ha, kan komme i betragtning til et solcelleprojekt. Arealet skal være sammenhængende Ikke alt for mange naboer Gerne kort til transformer stationer Hvad kan Landbo Limfjord hjælpe med? Vi kan…

Skal familien have store julegaver?

Store julegaver til børn og børnebørn i år? Planlægger du at give store julegaver i år og derfor overvejer at sælge nogle af dine aktier? Er du folkepensionist, kan det få større økonomiske konsekvenserne end blot skatten af gevinsten på aktierne. Det kan nemlig også betyde, at du skal tilbagebetale hele eller dele af dit…

Skattekort 2021

Skattekort 2021 – medarbejder Har dine medarbejdere styr på forskudsopgørelsen? Er der et skattekort klar til 2021? Hvis de ikke fik løn i 2019, er det nemlig ikke sikkert at de har et skattekort/frikort til brug i 2021, og derfor vil de blive trukket 55% i skat. Det er måske især, hvis du har udenlandske…

Britiske medarbejdere og Brexit

Britiske medarbejdere og Brexit Hvis du har engelske medarbejdere ansat eller påtænker at ansætte en britisk medarbejder, så skal du være opmærksom på, at overgangsordningen ophører 31.12.2020. Efter denne dato bliver nye ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse behandlet efter de samme regler som øvrige ansøgere uden for EU. Medarbejdere der allerede er i Danmark og…

Jurist Gry B. Nielsen Landbo Limfjord

Nyt lovforslag skal skærpe kontrol

Nyt lovforslag skal skærpe kontrol med udenlandsk arbejdskraft Hvis du har udenlandske medarbejdere ansat skal du være opmærksom på, at der er et nyt lovforslag på vej, der forventes at træde i kraft 1. januar 2021. Lovforslaget vil få betydning ved fremtidige ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse samt opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer. Ud over lovforslaget…

Kommunernes tilsynskampagner

Kommunernes tilsynskampagner 2021 En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret indsats – typisk omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema – med sigte på at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. Tilsynskampagner 2021Her ses en liste over kommunernes tilsynskampagner Kommune Emne Skive Årlig indberetning af egenkontrol…

Bortskaffelse af farligt affald

Bortskaffelse af farligt affald fra landbrugsbedriften til genbrugspladsen Landbrugsbedrifter som frembringer farligt affald, skal overfor tilsynsmyndighederne kunne dokumentere, hvordan bedriftens affald bliver bortskaffet, og en kvittering/faktura er dokumentation overfor tilsynsmyndigheden. Tilmeldte landbrugsbedrifter kan aflevere op til 200 kg årligt på den kommunale genbrugsplads. Inden du kører på genbrugspladsen, skal du udfylde et kvitteringsskema med virksomhedens…

Julegaver – hvad er reglerne?

Kender du reglerne, når det gælder julegaver til dine medarbejdere? Arbejdsgiver må give sine ansatte gaver og påskønnelser til en værdi op til 1.200 kr. skattefrit pr. medarbejder årligt. Julegaver må dog ikke overstige 900 kr. Man skal være opmærksom på, at gavekort kan både være skattepligtig og skattefri for modtageren afhængig af typen. Gavekort…