Kan landbruget komme i betragtning til Covid-19 kompensation?

Kan landbruget få Covid-19 kompensation? Regeringens nationale nedlukning og udvidelse af hjælpepakkerne, betyder at de generelle kompensationsordninger er åbnet for alle virksomheder i Danmark, som grundet Covid-19 oplever et fald i omsætning på minimum 30 pct. Erhvervsstyrelsen vil behandle hver sag individuelt og det er op til den enkelte virksomhed at bevise, at omsætningsnedgangen skyldes…

Ny lov: Arbejdsgiver har pligt til at sikre Covid-19 test af indrejsende arbejdskraft

Det er nu arbejdsgivers pligt at sikre, at indrejsende arbejdskraft testes for Covid-19 Den nye lov stiller krav om, at arbejdsgivere skal sørge for at den tilrejsende arbejdskraft PCR-testes for Covid-19 efter indrejse i Danmark. Arbejdsgivere der beskæftiger indrejsende arbejdskraft fra udvalgte lande, regioner og områder skal derfor sørge for, at disse medarbejdere testes for…

Skattekonto

Skattekontoen giver overblik Alle virksomheder har en skattekonto.   Formålet med skattekontoen er, at give dig et samlet overblik over dit mellemværende med Skattestyrelsen.   Dit mellemværende kan være moms, A-skat, AM-bidrag, selskabsskat, udbytteskat, lønsumsafgift, mange afgifter og gebyrer. Du kan også se, om der evt. skulle være sendt gæld videre til inddrivelse.   Skattekontoen…

Personaleudgifter, momsfradrag eller ej?

Har du styr på hvornår du kan bruge momsfradrag? Når det gælder personaleudgifter, kan der kun opnås momsfradrag i forhold til strengt erhvervsmæssige udgifter. Til trods for at der næppe findes virksomhedsejere, som mener, at de bruger flere penge på personalet end nødvendigt, og at alle deres omkostninger derfor netop er strengt erhvervsmæssige. Det er…

I år skal du udfylde et IPM-skema

Du skal i år udfylde et IPM-skema inden 31. marts 2021 Fra i år er det et krav at alle bedrifter på 10 ha eller derover skal udfylde et såkaldt IPM-skema. Medmindre man opfylder et eller flere af disse følgende 7 punkter. Bedriften har under 10 ha dyrket areal (dyrkede arealer inkluderer både omdriftsarealer, flerårige…

Håndtering af planteværn

Rutinen omkring marksprøjtninger skal blive bedre Som bruger af planteværnsmidler er det dit ansvar at have helt styr på reglerne omkring marksprøjtning. Desværre viser Landbrugsstyrelsens kontrolindsats i 2020, at der på det punkt er plads til forbedring. Herunder kommer en række punkter baseret på kontrollen i 2020, samt nogle konkrete forslag til løsninger på, hvordan…

Udskydelse af A-skat betaling

Udskydelse af A-skat betaling Coronakrisen påvirker fortsat danske virksomheder, derfor har regeringen og folketingets partier vedtaget en udvidelse af A-skattelåneordning for at styrke små og mellemstore virksomheder. Hvad betyder det? Den ordinære betalingsfrist for betaling af medarbejdernes A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4½ måned for alle virksomheder. Der skal ske betaling ultimo…

Tilskud til energirenovering af stuehuse

Tilskud til energirenovering af stuehuse Ansøgningsperioden starter engang i første kvartal 2021, og tilskuddet gives efter først til mølle princippet. Du kan få tilskud til følgende energioptimeringer: Optimering af husets skal, også kaldet klimaskærmen Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg. Gælder Ikke hulmur og kælderydervæg. Efterisolering af tag og loft, herunder…

Mink – pengene kan udbetales fra 8. februar 2021

Minkavlerne kan få udbetalt penge fra den 8. februar 2021 Udfyld erklæring til erstatning og tempobonus   Minkavlere kan nu sende den nødvendige erklæring til Fødevarestyrelsen til brug for udbetaling af forskud på erstatning for skindværdi og tempobonus i forbindelse med aflivning af mink som følge af COVID-19. ​Erklæringen er som udgangspunkt en forudsætning for,…

Studie-, Praktikant- og au pair-ordningen samt opholdsordningen for medfølgende familie suspenderes

Fra 3. februar 2021 suspenderes Studie-, praktikant- og au pair-ordningen samt opholdsordningen til deres medfølgende familiemedlemmer midlertidigt grundet Covid-19 Udlændinge- og integrationsministeriet har udstedt en bekendtgørelse, der betyder, at der fra den 3. februar 2021 og fire uger frem ikke vil blive givet opholdstilladelse til visse typer ophold i Danmark med mindre, ansøgeren allerede har…