Planteavlsmøde for ERFA grupper og andre interesserede

Der er en tydelig sammenhæng mellem det, der foregår under jorden, og det udbytte, som landmanden henter på sine marker. Valg af markstrategi er vigtig og skal overvejes meget nøje. Derfor indbyder Landbo Limfjord til planteavlsmøde som opstart på vækstsæson 2019. Vi håber på, at kunne klæde landmanden på, så han kan vælge den bedste…

Overenskomst stigning for elever pr. 1/3-2019

Loven foreskriver, at lønnen mindst skal udgøre den løn der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området. Indenfor landbruget er det overenskomsten mellem GLS-A og 3F, der er gældende. Overenskomsten kan findes på 3F`s eller GLS-A` s hjemmeside. Som arbejdsgiver, med elever ansat, skal du være særligt opmærksom på ændringer i fritvalgsordningen, hvor elever pr.…