Udskydelse af A-skat betaling

Udskydelse af A-skat betaling Coronakrisen påvirker fortsat danske virksomheder, derfor har regeringen og folketingets partier vedtaget en udvidelse af A-skattelåneordning for at styrke små og mellemstore virksomheder. Hvad betyder det? Den ordinære betalingsfrist for betaling af medarbejdernes A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4½ måned for alle virksomheder. Der skal ske betaling ultimo…

Tilskud til energirenovering af stuehuse

Tilskud til energirenovering af stuehuse Ansøgningsperioden starter engang i første kvartal 2021, og tilskuddet gives efter først til mølle princippet. Du kan få tilskud til følgende energioptimeringer: Optimering af husets skal, også kaldet klimaskærmen Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg. Gælder Ikke hulmur og kælderydervæg. Efterisolering af tag og loft, herunder…

Mink – pengene kan udbetales fra 8. februar 2021

Minkavlerne kan få udbetalt penge fra den 8. februar 2021 Udfyld erklæring til erstatning og tempobonus   Minkavlere kan nu sende den nødvendige erklæring til Fødevarestyrelsen til brug for udbetaling af forskud på erstatning for skindværdi og tempobonus i forbindelse med aflivning af mink som følge af COVID-19. ​Erklæringen er som udgangspunkt en forudsætning for,…

Studie-, Praktikant- og au pair-ordningen samt opholdsordningen for medfølgende familie suspenderes

Fra 3. februar 2021 suspenderes Studie-, praktikant- og au pair-ordningen samt opholdsordningen til deres medfølgende familiemedlemmer midlertidigt grundet Covid-19 Udlændinge- og integrationsministeriet har udstedt en bekendtgørelse, der betyder, at der fra den 3. februar 2021 og fire uger frem ikke vil blive givet opholdstilladelse til visse typer ophold i Danmark med mindre, ansøgeren allerede har…

Produktionsoptimering

Har du styr på dit indtjeningsgrundlag? Har du en travl hverdag med mange bolde i luften, og savner du den ro som et tilfredsstillende overblik giver? Tænk på hvis du fik et månedligt overblik på dit indtjeningsgrundlag, med en unik sammenkobling mellem de produktionsmæssige- og økonomiske resultater. Et ark, som hver måned vil anerkende og…

Lønkompensation i forbindelse med Covid-19

Skal du søge lønkompensation i forbindelse med Covid-19? I forbindelse med den nationale nedlukning fra d. 9. december 2020, blev ordningen for lønkompensation åben for alle virksomheder i Danmark. Alle virksomheder kan derfor søge denne ordning, hvis de opfylder betingelserne for at opnå kompensation. Betingelserne vil jeg komme ind på længere nede i artiklen. Da…

Skatteråd inden nytår

Gode skatteråd inden nytår   Kan der være nogle skattemæssige overvejelser man med fordel kunne overveje i december måned? JA, man kunne overveje følgende: 1. Restskat/ – arbejdsmarkedsbidrag Har du restskat for indkomståret 2020, kan denne indbetales inden nytår uden rentetillæg. Indbetales restskatten i 2021, skal der betales et rentetillæg – jo før restskatten indbetales…