Landbo-Limfjord-rådgivning

Hvor er din kvægbedrift på vej hen?

Foråret er regnskabstid og dermed også evaluering af strategien for fremtiden Der kan være lavt hængende frugter at høste, og der vil være spørgsmål, som kræver længere overvejelser Vi tager udgangspunkt i dine fokuspunkter og eventuel årsrapport, kvægnøgle, SIMHERD, potentialescreening eller andre værktøjer efter behov. Hvordan gør vi hverdagen bedre? Hvordan gør vi produktiviteten bedre?…

Kender du dit 1. slæt?

Kend din græsensilage 2020 Tag frisk græs prøver af 1. slæt ved høst og analyser ensilagen, og opnå derved flere fordele. Hvis du laver en stakprøve ca. 3 uger efter ensilering giver det dig et repræsentativt resultat af kvaliteten, mineralindholdet og ensileringsprocessen før opfodring.   Friskprøver ved høst er ideel hvis du vil:   Kende…

ARLA-klimatjek

KvægXperten står klar til at hjælpe med indberetning! Vi i DLBR har arbejdet med at finde en lettere vej til de mange data. ARLA-klimatjek består af over 203 spørgsmål, der kan findes i DMS, regnskab og mark/gødningsplan. For at lette arbejdet med at finde data, har SEGES og DLBR udviklet en Robot der kan finde…

Den nye ferielov_det forkortede ferieår

Det nye forkortede ferieår

Bliv klogere på det nye forkortede ferieår Det nye ferieår som starter 1. maj 2020 går kun til d. 31. august 2020, da den nye ferielov omkring samtidighedsferie træder i kraft pr. 1. september 2020. Det er muligt at afholde noget af ferien i september 2020, men det skal aftales med arbejdsgiver. Det er ferien,…

Står du med en arbejdsskade

Arbejdsskade – Hvad gør man og hvordan er man stillet? Hvis du er udsat for en ulykke eller får en erhvervssygdom, skal det anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. For at kunne få erstatning skal skaden anerkendes som en arbejdsskade.   Der findes to typer arbejdsskader, som arbejdsskadesikringsloven gælder for: Arbejdsulykke En arbejdsulykke er en personskade, -…

Hvordan forvalter du dit hjortevildt?

Hvordan forvalter du dit hjortevildt? Lige om lidt siger datoen 16. maj og det er lig national helligdag for mange jægere. Her går bukkejagten ind. Flere steder i landet er bestanden af råvildtnedadgående. Den fynske råvildtsyge er ikke længere kun et fænomen på Fyn men ses flere steder på Sjælland og i Jylland. Samtidig er…

Udnyt fradragsmulighederne

Udnyt dine fradragsmuligheder Indsæt på etablerings- eller iværksætterkonto senest d. 15. maj 2020, hvis du vil have fradrag i 2019. De midler som du indsætter på en etableringskonto, får du som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca. 25 %. Hvis du betaler topskat i dag, kan det være en bedre løsning at indsætte…

Tilskud – slagtesvinestalde 2020

Tilskud til slagtesvinestalde i 2020Ny ansøgningsperiode: 5. maj 2020 – 6. august 2020 Vi har nu fået et udkast til vejledning om tilskud til slagtesvinestalde i 2020.  Der er afsat 85 mio. kr. til nybyggeri af slagtesvinestalde, men ikke til renovering. I korte træk indeholder tilskudsordningen: Standardpriser, hvilket medfører obligatoriske krav til hvad, der skal…

Coronavirus påvirker økonomien

Nedad: Fald i notering og indtjening Usikkerheden omkring coronavirus har også påvirket afsætningen af svinekød og renteudviklingen. Noteringen er faldet fra 14,30 kr/kg plus efterbetaling til 13,70 kr/kg plus efterbetaling, og renten er steget ca. 1 procent. Heldigvis er ændringerne fra nogle flotte niveauer. Omregnet til helårsindkomst giver det et fald i indtjening før skat…