Kvælstofprognosen for 2019 er nu offentliggjort

Årets kvælstofprognose er nu beregnet og offentliggjort. På grund af et tørt efterår og vinter skal der spares på kvælstof på lerjord (JB over 4) og finsand (JB 2 og 4) i store dele af landet, se kortet nedenfor. Korrektionen skal ske på vintersæd og forårssåede afgrøder, altså ikke fodergræs, vinterraps og frøgræs. De nordlige…

Intro til præcisionslandbrug

På planteavlsområdet er der kommet mange nye spændende muligheder for viden og graduering i den enkelte mark. Der er nu adgang til detaljerede satellitbilleder ugentligt i vækstsæsonen, og sammen med klimastationer og egen viden i marken, giver det nye muligheder for mere præcis tildeling af gødning og hjælpestoffer i den enkelte mark. Traktor og høstmaskiner…

Planteavlsmøde for ERFA grupper og andre interesserede

Der er en tydelig sammenhæng mellem det, der foregår under jorden, og det udbytte, som landmanden henter på sine marker. Valg af markstrategi er vigtig og skal overvejes meget nøje. Derfor indbyder Landbo Limfjord til planteavlsmøde som opstart på vækstsæson 2019. Vi håber på, at kunne klæde landmanden på, så han kan vælge den bedste…

Fremtidsfuldmagter Landbo Limfjord

Overenskomst stigning for elever pr. 1/3-2019

Loven foreskriver, at lønnen mindst skal udgøre den løn der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området. Indenfor landbruget er det overenskomsten mellem GLS-A og 3F, der er gældende. Overenskomsten kan findes på 3F`s eller GLS-A` s hjemmeside. Som arbejdsgiver, med elever ansat, skal du være særligt opmærksom på ændringer i fritvalgsordningen, hvor elever pr.…