Ny styring sænker omkostninger ved gyllekøling

Problemer med at udvide grundet lugtkravene? Nogle virksomheder kan have problemer med at få lov til at udvide pga. lugtkravene til naboer eller by. Det er ofte virksomheder med svineproduktion, som har problemer med lugtkravene. Men Miljøstyrelsen har nu godkendt gyllekøling som en lugtreducerende teknologi i svinevirksomheder. Godkendelsen betyder, at gyllekøling kan give op til…

Landbo-Limfjord-rådgivning

Tilskud – miljøteknologi kvæg

37 mio. kr. i tilskud til miljøteknologi i kvægstalde- ansøgningsperiode: 1.  oktober til 3. december 2019 Det bliver nemmere at søge tilskud til miljøteknologi denne gang, da tilskuddet størrelse og effekt er standardiseret. Det betyder ingen tilbud og effektberegning, da disse er fastlagt på forhånd.   Dette kan du søge til:   Ammoniakreduktion Teltoverdækning Udstyr…

Økologisk arealtilskud – nye tilsagn i 2019

Autoriseret økologer kan søge nye 5-årige tilsagn om tilskud til økologisk drift i et særligt skema i TastSelv i perioden fra 11. juni 2019 til 23. august 2019.   Tilsagnsperioden er fra 1. september 2019 og løber til 31. august 2023. Mange tilsagn om økologisk arealtilskud udløber den 31. august 2019, og det er vigtigt…

Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000

I efteråret 2018 startede en ny tilskudsordning med mulighed for at søge tilskud til PERMANENT EKSTENSIVERING af jord i visse Natura 2000-områder. Næste ansøgningsrunde er nu i gang og den nye ansøgningsrunde startede den 3.juni og slutter den 5.august 2019. Tilskuddet kan udelukkende søges af private ejere af jord, der ligger i helt specielle Natura-2000…

Den nye ferielov fortsat…

Hvorfor bliver der indefrosset penge? Der er mange der spørger til overgangsordning med blandt andet følgende spørgsmål: Hvad er det for noget med de feriepenge der bliver indefrosset? Hvorfor kan vi (lønmodtageren) ikke bare få feriepengene udbetalt? Hvad sker der med de feriepenge som er indefrosset? Der vil være en overgangsperiode fra 1. september 2019…

Udnyt fradragsmulighederne

Udnytter du dine fradragsmuligheder? Indsæt på etablerings- eller iværksætterkonto inden d. 15. maj, hvis du vil have fradrag i 2018. De midler som du indsætter på en etableringskonto, får du som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca. 25 %. Hvis du betaler topskat i dag, kan det være en bedre løsning at indsætte…

Ekstra pensionsfradrag – hvordan udnytter du det bedst?

Fradragsberettigede pensionsordninger giver et ekstra fradrag Du får automatisk et ekstra fradrag, når du indbetaler til fradragsberettigede pensionsordninger. Fradraget beregnes som en procentdel af dine indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019 (70.000 i 2018). Men procentdelen afhænger af, hvor mange år du har til folkepensionsalderen. Der skelnes i det nye pensionsfradrag mellem, om du…