Åh nej, min medarbejder er syg – hvad gør jeg nu?

Hvis din medarbejder bliver syg og ikke kan passe sit normale arbejde, skal medarbejderen give besked om sygefravær hurtigst muligt og normalt senest 2 timer efter den normale arbejdstids begyndelse. Fastlæg med fordel regler i ansættelseskontrakt Det er en rigtig god idé at fastlægge reglerne omkring melding af sygdom i f.eks. ansættelseskontrakten. Arbejdsgiveren kan kræve…

Støtte til jordfordeling – er du interesseret?

Landbrugsstyrelsen giver nu under visse betingelser støtte til en jordfordeling. Jordfordelingens gennemførelse kan derfor ske med en relativ beskeden egenbetaling, såfremt der kan opnås tilsagn til projektet. Værd at vide om ordningen, kort: Jordfordeling skal give en gennemsnitlig reduktion på min. 750 m i køreafstand Jordfordelingen skal i alt fordele min. 100 ha Ansøgningsperioden er…

Økonomi i jordfordeling?

En jordfordeling, der flytter 50 hektar, 5 km nærmere din bedrift, kan spare dig i omegnen af 50.000 kr. årligt ved traditionel majsproduktion, siger en tommelfingerregler beregnet af SEGES. De samlede omkostninger afhænger bl.a. af: placering af lagre og stalde afstand fra lagre til mark indbyrdes afstande mellem marker kapacitet på transportsystemer lønniveauet For at…

Kommer der tilskud til slagtesvinestalde igen?

– ansøgningsperiode: Bedste bud er foråret 2020.   Der er afsat 85 mio. kr. til nybyggeri af slagtesvinestalde – ikke renovering. Bedste bud er, at tilskudsordningen vil ligne den der var i 2016. I korte træk betyder det: Tilskud til barmarksprojekt på 860 kr./stiplads – skal bl.a. indeholde mandsskabsrum, udleveringsfaciliteter, foderopbevaring og opbevaringskapacitet til gylle…

Ny styring sænker omkostninger ved gyllekøling

Problemer med at udvide grundet lugtkravene? Nogle virksomheder kan have problemer med at få lov til at udvide pga. lugtkravene til naboer eller by. Det er ofte virksomheder med svineproduktion, som har problemer med lugtkravene. Men Miljøstyrelsen har nu godkendt gyllekøling som en lugtreducerende teknologi i svinevirksomheder. Godkendelsen betyder, at gyllekøling kan give op til…

Landbo-Limfjord-rådgivning

Tilskud – miljøteknologi kvæg

37 mio. kr. i tilskud til miljøteknologi i kvægstalde- ansøgningsperiode: 1.  oktober til 3. december 2019 Det bliver nemmere at søge tilskud til miljøteknologi denne gang, da tilskuddet størrelse og effekt er standardiseret. Det betyder ingen tilbud og effektberegning, da disse er fastlagt på forhånd.   Dette kan du søge til:   Ammoniakreduktion Teltoverdækning Udstyr…

Økologisk arealtilskud – nye tilsagn i 2019

Autoriseret økologer kan søge nye 5-årige tilsagn om tilskud til økologisk drift i et særligt skema i TastSelv i perioden fra 11. juni 2019 til 23. august 2019.   Tilsagnsperioden er fra 1. september 2019 og løber til 31. august 2023. Mange tilsagn om økologisk arealtilskud udløber den 31. august 2019, og det er vigtigt…

Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000

I efteråret 2018 startede en ny tilskudsordning med mulighed for at søge tilskud til PERMANENT EKSTENSIVERING af jord i visse Natura 2000-områder. Næste ansøgningsrunde er nu i gang og den nye ansøgningsrunde startede den 3.juni og slutter den 5.august 2019. Tilskuddet kan udelukkende søges af private ejere af jord, der ligger i helt specielle Natura-2000…