Søg tilskud til hegning og rydning

Det er netop nu muligt at søge tilskud til hegning og rydning i Natura 2000. Ansøgningsfristen er den 17. september 2019. Kontakte undertegnede hurtigst muligt, hvis du vil søge i år. Tilskuddet kan udgøre op til 100 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Der kan søges om tilskud til bl.a. hegning, drikkevandsforsyning, fangfold og elforsyning…

Den nye ferielov – ferie i 2020

Som nævnt i en tidligere artikel vil ferien fra 1. september 2019 til 31. august 2020 blive indefrosset, og de bliver først udbetalt, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Men hvad ferie har vi (lønmodtageren) ret til i 2020? Hvad hvis vi vil afholde mere ferie, end vi har optjent? Ferie i 2020 Ferie optjent i 2018 afholdes…

Husk krav om pleje af græs- og brakmarker i efteråret

Arealer med græs (græs i omdrift, permanent græs og brakmarker) har forskellige aktivitetskrav, der skal opfyldes for at arealerne er støtteberettigede. Alle græsarealer må slå i perioden 1. august til 15. september.   På arealer, hvor der planlægges én årlig slåning for at overholde aktivitetskravet, bør slåning udføres snarest, da arealerne ofte er tørrest i…

Åh nej, min medarbejder er syg – hvad gør jeg nu?

Hvis din medarbejder bliver syg og ikke kan passe sit normale arbejde, skal medarbejderen give besked om sygefravær hurtigst muligt og normalt senest 2 timer efter den normale arbejdstids begyndelse. Fastlæg med fordel regler i ansættelseskontrakt Det er en rigtig god idé at fastlægge reglerne omkring melding af sygdom i f.eks. ansættelseskontrakten. Arbejdsgiveren kan kræve…

Støtte til jordfordeling – er du interesseret?

Landbrugsstyrelsen giver nu under visse betingelser støtte til en jordfordeling. Jordfordelingens gennemførelse kan derfor ske med en relativ beskeden egenbetaling, såfremt der kan opnås tilsagn til projektet. Værd at vide om ordningen, kort: Jordfordeling skal give en gennemsnitlig reduktion på min. 750 m i køreafstand Jordfordelingen skal i alt fordele min. 100 ha Ansøgningsperioden er…

Økonomi i jordfordeling?

En jordfordeling, der flytter 50 hektar, 5 km nærmere din bedrift, kan spare dig i omegnen af 50.000 kr. årligt ved traditionel majsproduktion, siger en tommelfingerregler beregnet af SEGES. De samlede omkostninger afhænger bl.a. af: placering af lagre og stalde afstand fra lagre til mark indbyrdes afstande mellem marker kapacitet på transportsystemer lønniveauet For at…

Kommer der tilskud til slagtesvinestalde igen?

– ansøgningsperiode: Bedste bud er foråret 2020.   Der er afsat 85 mio. kr. til nybyggeri af slagtesvinestalde – ikke renovering. Bedste bud er, at tilskudsordningen vil ligne den der var i 2016. I korte træk betyder det: Tilskud til barmarksprojekt på 860 kr./stiplads – skal bl.a. indeholde mandsskabsrum, udleveringsfaciliteter, foderopbevaring og opbevaringskapacitet til gylle…

Ny styring sænker omkostninger ved gyllekøling

Problemer med at udvide grundet lugtkravene? Nogle virksomheder kan have problemer med at få lov til at udvide pga. lugtkravene til naboer eller by. Det er ofte virksomheder med svineproduktion, som har problemer med lugtkravene. Men Miljøstyrelsen har nu godkendt gyllekøling som en lugtreducerende teknologi i svinevirksomheder. Godkendelsen betyder, at gyllekøling kan give op til…

Landbo-Limfjord-rådgivning

Tilskud – miljøteknologi kvæg

37 mio. kr. i tilskud til miljøteknologi i kvægstalde- ansøgningsperiode: 1.  oktober til 3. december 2019 Det bliver nemmere at søge tilskud til miljøteknologi denne gang, da tilskuddet størrelse og effekt er standardiseret. Det betyder ingen tilbud og effektberegning, da disse er fastlagt på forhånd.   Dette kan du søge til:   Ammoniakreduktion Teltoverdækning Udstyr…