Så kan der igen søges tilskud til minivådområder

2020 ansøgningsrunde for minivådområder er åben! Dette års ansøgningsrunde til minivådområder er nu åbnet. I år er ansøgningsrunden forlænget, så der kan søges frem til 11. august. Minivådområderne er stadig et område, der har stor fokus både inden for landbruget, men også fra politisk side, da det er her landbruget selv kan bestemme om de…

Overenskomst stigning for elever pr. 1/3-2020.

Loven foreskriver, at lønnen mindst skal udgøre den løn der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området. Indenfor landbruget er det overenskomsten mellem GLS-A og 3F, der er gældende. Overenskomsten kan findes på 3F`s eller GLS-A`s hjemmeside. Grundlønnen for elever i praktik og skole er uændret i forhold til 2019, dog skal man være obs…

Feriepenge til udenlandske medarbejdere

Afregning af feriepenge til udenlandske medarbejdere I en årrække har det været muligt at udbetale feriepenge til de sæsonansatte udenlandske medarbejdere, når de fratræder og forlader Danmark. Den mulighed eksisterer ikke længere. Indbetaling af skyldige feriepenge Arbejdsgivere skal fremover indbetale de skyldige feriepenge for alle fratrådte medarbejdere, også dem der forlader Danmark, til Feriekonto. Hvis…

Thorsten D. Pedersen_vildtpleje

Vildtpleje lige nu

Vildtpleje lige nuAf Thorsten D. Pedersen, miljøkonsulent hos Landbo Limfjord Nu er tiden hvor du skal sikre den høje værdi på terrænet. I februar og marts skaber man de bedste vilkår for dyrene og insekterne. Man sikrer både redeskjul, dødt ved(træ), nye saftige skud og regulering af højde og tæthed på læhegn, så hønsefuglene og…

Har du styr på køresedlerne

Hold godt styr på køresedlerne – ellers kan det blive dyrt for arbejdsgiver De fleste arbejdsgivere ved, at man kan betale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder, som kører for virksomheden i egen bil. Men det er ikke alle arbejdsgivere, som er opmærksomme på, at Skattestyrelsen stiller skrappe krav til dokumentationen – og at det kan…

Tilsynskampagne 2020 i Viborg kommune

Flydelag på gyllebeholdere Fokus vil i 2020 være på forhold omkring gyllebeholdere. Herunder om beholderne er kontrollerede, om flydelaget er i orden, og om den lovpligtige logbog føres. Gyllebeholdere, der anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning, og som ikke er forsynet med fast overdækning, f.eks. teltdug eller betonlåg, skal have et flydelag. Ved valg af…

Tilskud til slagtesvinestalde i 2020

Skal du søge tilskud til slagtesvinestalde i 2020? – ansøgningsperiode: 3. marts til 5. maj 2020. Vi har nu fået et udkast til vejledning om tilskud til slagtesvinestalde i 2020.  Der er afsat 85 mio. kr. til nybyggeri af slagtesvinestalde, men ikke til renovering. I korte træk indeholder tilskudsordningen: Standardpriser, hvilket medfører obligatoriske krav til…