Den nye ferielov fortsat…

Hvorfor bliver der indefrosset penge? Der er mange der spørger til overgangsordning med blandt andet følgende spørgsmål: Hvad er det for noget med de feriepenge der bliver indefrosset? Hvorfor kan vi (lønmodtageren) ikke bare få feriepengene udbetalt? Hvad sker der med de feriepenge som er indefrosset? Der vil være en overgangsperiode fra 1. september 2019…

Udnyt fradragsmulighederne

Udnytter du dine fradragsmuligheder? Indsæt på etablerings- eller iværksætterkonto inden d. 15. maj, hvis du vil have fradrag i 2018. De midler som du indsætter på en etableringskonto, får du som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca. 25 %. Hvis du betaler topskat i dag, kan det være en bedre løsning at indsætte…

Ekstra pensionsfradrag – hvordan udnytter du det bedst?

Fradragsberettigede pensionsordninger giver et ekstra fradrag Du får automatisk et ekstra fradrag, når du indbetaler til fradragsberettigede pensionsordninger. Fradraget beregnes som en procentdel af dine indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019 (70.000 i 2018). Men procentdelen afhænger af, hvor mange år du har til folkepensionsalderen. Der skelnes i det nye pensionsfradrag mellem, om du…

Kvælstofprognosen for 2019 er nu offentliggjort

Årets kvælstofprognose er nu beregnet og offentliggjort. På grund af et tørt efterår og vinter skal der spares på kvælstof på lerjord (JB over 4) og finsand (JB 2 og 4) i store dele af landet, se kortet nedenfor. Korrektionen skal ske på vintersæd og forårssåede afgrøder, altså ikke fodergræs, vinterraps og frøgræs. De nordlige…

Intro til præcisionslandbrug

På planteavlsområdet er der kommet mange nye spændende muligheder for viden og graduering i den enkelte mark. Der er nu adgang til detaljerede satellitbilleder ugentligt i vækstsæsonen, og sammen med klimastationer og egen viden i marken, giver det nye muligheder for mere præcis tildeling af gødning og hjælpestoffer i den enkelte mark. Traktor og høstmaskiner…

Planteavlsmøde for ERFA grupper og andre interesserede

Der er en tydelig sammenhæng mellem det, der foregår under jorden, og det udbytte, som landmanden henter på sine marker. Valg af markstrategi er vigtig og skal overvejes meget nøje. Derfor indbyder Landbo Limfjord til planteavlsmøde som opstart på vækstsæson 2019. Vi håber på, at kunne klæde landmanden på, så han kan vælge den bedste…