Overskud i 2019 – hvad så med skatten?

Alt tyder på gode resultater for griseproducenterne i 2019, men ryger halvdelen så i skat? Ryger ’halvdelen’ af resultatet i skat? Ja, hvis man bruger, alt hvad man har tjent på at købe ny bil, investere i aktier og give store julegaver – så vil godt og vel halvdelen af virksomhedens resultat skulle betales i…

Skatteråd inden nytår

Et nyt år er snart lige om hjørnet, og inden da kan det være en god idé at få styr på skatten. 1. Restskat/-arbejdsmarkedsbidrag Har du restskat for 2019, kan den indbetales inden nytår uden rentetillæg. Indbetales restskatten i 2020, skal der betales et rentetillæg – jo før restskatten indbetales i 2020 – jo mindre…

Skattebetaling for kapitalselskaber

Har du styr på skatteindbetalingen for dit kapitalselskab? Senest onsdag den 20. november skal kapitalselskaber betale anden og sidste rate af den ordinære acontoskat i 2019. Acontoskatten i 2019 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre år selskabsskat. Restskat / Overskydende skat inklusivt skattetillæg fra 2018 bliver desuden modregnet i acontoskatteraten i…

Den dyre opsigelse

Opsigelse af en gravid medarbejder kan være dyrt Det kan være meget dyrt at opsige en gravid medarbejder, da opsigelsen kan udløse en betydelig godtgørelse. Godtgørelsen vil ofte udgøre ca. 9 måneders løn. De medarbejdere, som er beskyttet mod opsigelse på grund af ligebehandlingsloven, er bl.a. gravide medarbejdere, medarbejdere på barsel eller forældreorlov samt medarbejdere…

Den nye ferielov

Den nye ferielov, hvad er det lige den betyder for den enkelte? Vi har flere arbejdsgivere, der ringer ind og er i tvivl om, hvordan den nye ferielov kommer til at påvirke den optjente ferie fra 1. september 2019. De vil derfor gerne vide, hvad de skal være opmærksomme på. Læs med nedenfor, hvor vi…

Tilsynskampagne 2019 – Hestehold på Mors

En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod et særligt miljøtema eller miljøproblem.   Morsø Kommune har i 2019 valgt at føre en kampagne målrettet ejere af hestehold. Med kampagnen ønsker kommunen at øge hesteejeres kendskab til miljølovgivningen, herunder hvilke regler der gælder for tilsyn fra kommunen, anmeldelse af hestehold, afstandskrav og opbevaring af…

Kæledyr og hobbydyrehold

Når kæledyr og hobbydyrehold udvikler sig. Hvad siger reglerne om størrelsen på hobby dyrehold? Når man anskaffer sig kæledyr og interessen stiger, så er det ikke altid man er klar over at dyrehold over en vis størrelse/mængde, kræver en anmeldelse til kommunen. Altså hvor man oplyser kommunen, at man har et bestemt antal dyr på…