Har du styr på køresedlerne

Hold godt styr på køresedlerne – ellers kan det blive dyrt for arbejdsgiver De fleste arbejdsgivere ved, at man kan betale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder, som kører for virksomheden i egen bil. Men det er ikke alle arbejdsgivere, som er opmærksomme på, at Skattestyrelsen stiller skrappe krav til dokumentationen – og at det kan…

Tilsynskampagne 2020 i Viborg kommune

Flydelag på gyllebeholdere Fokus vil i 2020 være på forhold omkring gyllebeholdere. Herunder om beholderne er kontrollerede, om flydelaget er i orden, og om den lovpligtige logbog føres. Gyllebeholdere, der anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning, og som ikke er forsynet med fast overdækning, f.eks. teltdug eller betonlåg, skal have et flydelag. Ved valg af…

Tilskud til slagtesvinestalde i 2020

Skal du søge tilskud til slagtesvinestalde i 2020? – ansøgningsperiode: 3. marts til 5. maj 2020. Vi har nu fået et udkast til vejledning om tilskud til slagtesvinestalde i 2020.  Der er afsat 85 mio. kr. til nybyggeri af slagtesvinestalde, men ikke til renovering. I korte træk indeholder tilskudsordningen: Standardpriser, hvilket medfører obligatoriske krav til…

Restskat for 2019?

Skal du betale restskat for 2019? Bemærk at både ‘dag-til-dag’ renten samt renten på procenttillægget er faldet sammenlignet med 2018-satserne. Frivillig betaling af restskat Betales restskatten for indkomståret 2019 fra den 1. januar 2020 og derefter, skal du betale en rente. Renten i perioden 1. januar 2020 – 1. juli 2020 beregnes som en “dag-til-dag”…

Årets læreplads

Indstilling til årets læreplads 2019 I forbindelse med Årets Læreplads 2019 har Alex Boll Furbo indstillet sin læreplads, Landbo Limfjord. Jeg ønsker at nominere min læreplads til Årets Læreplads, da jeg allerede efter kun to måneders ansættelse er blevet værdsat af kollegaer og ledelsen. Lige fra første dag har jeg følt mig velkommen hos Landbo…

Landbo Limfjord

Webløn

Webløn Webløn er et webbaseret system, hvor du som arbejdsgiver indtaster lønoplysninger på dine medarbejder via internettet. Det giver dig frihed til at indberette løn på dine medarbejder, når det passer dig, så længe det sker indenfor den oplyste dealline. En anden fordel ved at anvende Webløn er, at du overholder persondataforordningen mht. at der…

Kemitjek

Husk at tjekke dit kemirum og slip for bøde

Det går hurtigt i kemibranchen Nye midler introduceres og andre udfases og må ikke længere anvendes og opbevares. Samtidig fusioner kemifirmaer hastigt, og midler overgår til nye producenter. Det betyder at kendte midler får nye registreringsnumre, og gamle midler med samme navn og udseende udfases. Senest er flere minimidler (Trimmer, Express Gold SX, Express ST…

Overskud i 2019 – hvad så med skatten?

Alt tyder på gode resultater for griseproducenterne i 2019, men ryger halvdelen så i skat? Ryger ’halvdelen’ af resultatet i skat? Ja, hvis man bruger, alt hvad man har tjent på at købe ny bil, investere i aktier og give store julegaver – så vil godt og vel halvdelen af virksomhedens resultat skulle betales i…

Skatteråd inden nytår

Et nyt år er snart lige om hjørnet, og inden da kan det være en god idé at få styr på skatten. 1. Restskat/-arbejdsmarkedsbidrag Har du restskat for 2019, kan den indbetales inden nytår uden rentetillæg. Indbetales restskatten i 2020, skal der betales et rentetillæg – jo før restskatten indbetales i 2020 – jo mindre…