Har du nu helt styr på din sprøjtejournal?

Højsæson for marksprøjten I den kommende tid er det højsæson for marksprøjten, og der bliver investeret mange penge i at beskytte afgrøderne, så udbyttepotentialet bevares. Men husker du at få registreret sprøjtningerne korrekt? Sprøjtningerne skal føres ind i en sprøjtejournal senest 7 dage efter sprøjtningen, men den klare anbefaling er at gøre det med det…

Vi er klar til at komme i marken

Foråret er over os, og vi er klar til at komme i marken Foråret er over os, og der er endelig kommet gang i marken efter en rekordvåd og mild vinter. Efterhånden som markerne tørrer op, bliver der både kørt gødning, gylle, og der bliver både pløjet, harvet og sået mange steder.   Store regnmængder…

FAUNASTRIBER I MORSØ KOMMUNE

Vær med til at skabe mere liv på Mors Alle lodsejere får nu mulighed for at få udleveret frø til blomster-og faunastriber langs veje og skel i Morsø Kommune.   Vildt- og bivenlige tiltag kan have stor betydning for levevilkårene for agerlandets insekter, pattedyr og fugle. Lodsejeren kan bruge tiltagene til løbende tilpasning af driften…

Faunastriber i Skive Kommune

Vær med til at skabe farve og mere liv omkring osFaunastriber er et projekt til øget biodiversitet i hele Skive Kommune. Markvildtstiltag som vildstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten, forbedrer landbrugets image og skaber øget naturværdi. Faunastriber kan ligge som en stribe midt i marken eller langs skel, hegn, skov eller…

Udskyde fristen for momsbetalinger og B-skat

Små, mellemstore og store virksomheder får mulighed for at udskyde fristen for momsbetalinger og B-skat Små, mellemstore og store virksomheder får lov til at udskyde momsindbetalinger og B-skat.   Lille, mellemstor eller stor virksomhed? Type Årlig omsætning Afgiftsperiode Lille ≤ 5 mio. kr. Halvårligt Mellemstor > 5 mio., men ≤ 50 mio. Kvartalsvis Stor >…

Selskabers aconto skat – ager hurtigt!

Senest fredag den 20. marts skal kapitalselskaber indbetale 1. ordinære aconto skat for 2020. Acontoskatten i 2020 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.   Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære aconto skat, kan selskabet…

Landbo Limfjord holder åbent

Kære kunde COVID-19 fylder meget i nyhedsstrømmen   Statsministerens klare udmelding i forhold til COVID-19 i sidste uge er, at vi i Danmark skal opretholde aktiviteten i danske virksomheder.   Derfor arbejdes der videre i Landbo Limfjord og vi holder åbent og betjener kunder. Samtidig er der en række foranstaltninger som er sat i værk…

Covid-19: Arbejdsgiverperioden suspenderet

Sygemeldt grundet Covid-19? Har du en medarbejder som er sygemeldt pga. Covid-19, eller sat i karantæne af myndighederne, kan du få refusion fra 1. fraværsdag.   Hastelovforslag Regeringen har fremsat et hastelovforslag for at hjælpe private arbejdsgivere, således at de kan få refusion fra 1. dag, hvis deres medarbejdere er sendt hjem pga. Covid-19 (corona…

Afrikansk svinepest og kælegrise

Forekomst af Afrikansk Svinepest i Danmark vil betyde en økonomisk katastrofe for svinebranchen og samfundet som helhed. Derfor skal der gøres alt der står i vores magt for at undgå smitten. Et af de ømme punkter er hobbybesætninger, som ofte ikke er registrerede, hvor ejerne ikke har kendskab til smittekilder og regler omkring fodring. Fødevarestyrelsen…

Så kan der igen søges tilskud til minivådområder

2020 ansøgningsrunde for minivådområder er åben! Dette års ansøgningsrunde til minivådområder er nu åbnet. I år er ansøgningsrunden forlænget, så der kan søges frem til 11. august. Minivådområderne er stadig et område, der har stor fokus både inden for landbruget, men også fra politisk side, da det er her landbruget selv kan bestemme om de…