Landbo Limfjord holder åbent

Kære kunde COVID-19 fylder meget i nyhedsstrømmen   Statsministerens klare udmelding i forhold til COVID-19 i sidste uge er, at vi i Danmark skal opretholde aktiviteten i danske virksomheder.   Derfor arbejdes der videre i Landbo Limfjord og vi holder åbent og betjener kunder. Samtidig er der en række foranstaltninger som er sat i værk…

Covid-19: Arbejdsgiverperioden suspenderet

Sygemeldt grundet Covid-19? Har du en medarbejder som er sygemeldt pga. Covid-19, eller sat i karantæne af myndighederne, kan du få refusion fra 1. fraværsdag.   Hastelovforslag Regeringen har fremsat et hastelovforslag for at hjælpe private arbejdsgivere, således at de kan få refusion fra 1. dag, hvis deres medarbejdere er sendt hjem pga. Covid-19 (corona…

Afrikansk svinepest og kælegrise

Forekomst af Afrikansk Svinepest i Danmark vil betyde en økonomisk katastrofe for svinebranchen og samfundet som helhed. Derfor skal der gøres alt der står i vores magt for at undgå smitten. Et af de ømme punkter er hobbybesætninger, som ofte ikke er registrerede, hvor ejerne ikke har kendskab til smittekilder og regler omkring fodring. Fødevarestyrelsen…

Så kan der igen søges tilskud til minivådområder

2020 ansøgningsrunde for minivådområder er åben! Dette års ansøgningsrunde til minivådområder er nu åbnet. I år er ansøgningsrunden forlænget, så der kan søges frem til 11. august. Minivådområderne er stadig et område, der har stor fokus både inden for landbruget, men også fra politisk side, da det er her landbruget selv kan bestemme om de…

Overenskomst stigning for elever pr. 1/3-2020.

Loven foreskriver, at lønnen mindst skal udgøre den løn der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området. Indenfor landbruget er det overenskomsten mellem GLS-A og 3F, der er gældende. Overenskomsten kan findes på 3F`s eller GLS-A`s hjemmeside. Grundlønnen for elever i praktik og skole er uændret i forhold til 2019, dog skal man være obs…

Feriepenge til udenlandske medarbejdere

Afregning af feriepenge til udenlandske medarbejdere I en årrække har det været muligt at udbetale feriepenge til de sæsonansatte udenlandske medarbejdere, når de fratræder og forlader Danmark. Den mulighed eksisterer ikke længere. Indbetaling af skyldige feriepenge Arbejdsgivere skal fremover indbetale de skyldige feriepenge for alle fratrådte medarbejdere, også dem der forlader Danmark, til Feriekonto. Hvis…

Thorsten D. Pedersen_vildtpleje

Vildtpleje lige nu

Vildtpleje lige nuAf Thorsten D. Pedersen, miljøkonsulent hos Landbo Limfjord Nu er tiden hvor du skal sikre den høje værdi på terrænet. I februar og marts skaber man de bedste vilkår for dyrene og insekterne. Man sikrer både redeskjul, dødt ved(træ), nye saftige skud og regulering af højde og tæthed på læhegn, så hønsefuglene og…