Årets læreplads

Indstilling til årets læreplads 2019 I forbindelse med Årets Læreplads 2019 har Alex Boll Furbo indstillet sin læreplads, Landbo Limfjord. Jeg ønsker at nominere min læreplads til Årets Læreplads, da jeg allerede efter kun to måneders ansættelse er blevet værdsat af kollegaer og ledelsen. Lige fra første dag har jeg følt mig velkommen hos Landbo…

Landbo Limfjord

Webløn

Webløn Webløn er et webbaseret system, hvor du som arbejdsgiver indtaster lønoplysninger på dine medarbejder via internettet. Det giver dig frihed til at indberette løn på dine medarbejder, når det passer dig, så længe det sker indenfor den oplyste dealline. En anden fordel ved at anvende Webløn er, at du overholder persondataforordningen mht. at der…

Kemitjek

Husk at tjekke dit kemirum og slip for bøde

Det går hurtigt i kemibranchen Nye midler introduceres og andre udfases og må ikke længere anvendes og opbevares. Samtidig fusioner kemifirmaer hastigt, og midler overgår til nye producenter. Det betyder at kendte midler får nye registreringsnumre, og gamle midler med samme navn og udseende udfases. Senest er flere minimidler (Trimmer, Express Gold SX, Express ST…

Overskud i 2019 – hvad så med skatten?

Alt tyder på gode resultater for griseproducenterne i 2019, men ryger halvdelen så i skat? Ryger ’halvdelen’ af resultatet i skat? Ja, hvis man bruger, alt hvad man har tjent på at købe ny bil, investere i aktier og give store julegaver – så vil godt og vel halvdelen af virksomhedens resultat skulle betales i…

Skatteråd inden nytår

Et nyt år er snart lige om hjørnet, og inden da kan det være en god idé at få styr på skatten. 1. Restskat/-arbejdsmarkedsbidrag Har du restskat for 2019, kan den indbetales inden nytår uden rentetillæg. Indbetales restskatten i 2020, skal der betales et rentetillæg – jo før restskatten indbetales i 2020 – jo mindre…

Skattebetaling for kapitalselskaber

Har du styr på skatteindbetalingen for dit kapitalselskab? Senest onsdag den 20. november skal kapitalselskaber betale anden og sidste rate af den ordinære acontoskat i 2019. Acontoskatten i 2019 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre år selskabsskat. Restskat / Overskydende skat inklusivt skattetillæg fra 2018 bliver desuden modregnet i acontoskatteraten i…

Den dyre opsigelse

Opsigelse af en gravid medarbejder kan være dyrt Det kan være meget dyrt at opsige en gravid medarbejder, da opsigelsen kan udløse en betydelig godtgørelse. Godtgørelsen vil ofte udgøre ca. 9 måneders løn. De medarbejdere, som er beskyttet mod opsigelse på grund af ligebehandlingsloven, er bl.a. gravide medarbejdere, medarbejdere på barsel eller forældreorlov samt medarbejdere…