Har du styr på dit skatkammer?

Guldet i kælderen Tror du ikke, Nationalbanken holder godt øje med guldet i bankboksen i kælderen? Er det mon fordi, der er samlet store værdier på et sted, og det for alt i verden ikke må forsvinde? Holder du øje med dine afgrødelagre? Repræsenterer de ikke en stor værdi på din bedrift? Og hvorfor overhovedet…

Lommesmerter i en virustid

Af driftsøkonom Bent K. Christensen, Landbo Limfjord   Adgang til likviditet er livreddende førstehjælp i en virustid med åndenød, men stop pakkefesten. At give julegaver købt på afbetaling er en kilde til lommesmerter. Et nulrente lån finansieret med danske statsobligationer kunne være et alternativ til flere pakkeløsninger.    

Etableringsrådgivning billede

Oprettelse af testamente i disse Corona virus tider

Domstolene har haft lukket ned for notarfunktionen siden den 14.03.2020 grundet hjemsendelse af mange offentligt ansatte, nødberedskab og Corona virus tiden.   Vi har hos Landbo Limfjord besluttet at udfærdige kundernes testamenter både som et vidnetestamente og et sædvanligt notartestamente.   Ved vidnetestamente skal testator underskrive testamentet i overværelse af to vitterlighedsvidner, der skriver til…

Har du nu helt styr på din sprøjtejournal?

Højsæson for marksprøjten I den kommende tid er det højsæson for marksprøjten, og der bliver investeret mange penge i at beskytte afgrøderne, så udbyttepotentialet bevares. Men husker du at få registreret sprøjtningerne korrekt? Sprøjtningerne skal føres ind i en sprøjtejournal senest 7 dage efter sprøjtningen, men den klare anbefaling er at gøre det med det…

Vi er klar til at komme i marken

Foråret er over os, og vi er klar til at komme i marken Foråret er over os, og der er endelig kommet gang i marken efter en rekordvåd og mild vinter. Efterhånden som markerne tørrer op, bliver der både kørt gødning, gylle, og der bliver både pløjet, harvet og sået mange steder.   Store regnmængder…

FAUNASTRIBER I MORSØ KOMMUNE

Vær med til at skabe mere liv på Mors Alle lodsejere får nu mulighed for at få udleveret frø til blomster-og faunastriber langs veje og skel i Morsø Kommune.   Vildt- og bivenlige tiltag kan have stor betydning for levevilkårene for agerlandets insekter, pattedyr og fugle. Lodsejeren kan bruge tiltagene til løbende tilpasning af driften…

Faunastriber i Skive Kommune

Vær med til at skabe farve og mere liv omkring osFaunastriber er et projekt til øget biodiversitet i hele Skive Kommune. Markvildtstiltag som vildstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten, forbedrer landbrugets image og skaber øget naturværdi. Faunastriber kan ligge som en stribe midt i marken eller langs skel, hegn, skov eller…

Udskyde fristen for momsbetalinger og B-skat

Små, mellemstore og store virksomheder får mulighed for at udskyde fristen for momsbetalinger og B-skat Små, mellemstore og store virksomheder får lov til at udskyde momsindbetalinger og B-skat.   Lille, mellemstor eller stor virksomhed? Type Årlig omsætning Afgiftsperiode Lille ≤ 5 mio. kr. Halvårligt Mellemstor > 5 mio., men ≤ 50 mio. Kvartalsvis Stor >…

Selskabers aconto skat – ager hurtigt!

Senest fredag den 20. marts skal kapitalselskaber indbetale 1. ordinære aconto skat for 2020. Acontoskatten i 2020 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.   Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære aconto skat, kan selskabet…