Kontantforbuddet nedsættes til 20.000 kr.

Forbud imod handler med en kontant betaling på 20.000 kr. eller derover Fra den 1. juli 2021 må erhvervsdrivende modtage færre kontanter. Indsatsen skærpes hermed i bekæmpelsen af kriminalitet og hvidvask. Fremover må du højest modtage 19.999 kr. i kontanter, ellers kan du straffes med bøde. Bøden lyder på 25 % af beløbet, dog mindst…

Den nye ferielov

Sommerferien står for døren – hvordan er det nu lige det er med den nye ferielov? Den 1. september 2020 fik Danmark en ny ferielov, hvor dine medarbejdere har mulighed for at afholde samtidighedsferie. Samtidighedsferie skal forstås sådan, at medarbejderne har mulighed for at afholde ferie i samme år som det er optjent i. Helt…

Investering i landbruget er nu en mulighed

Invester i landbruget, og opnå afkast på din egenkapital Du kan opnå afkast på egenkapitalen på 9,4% (beregnet som internt afkast). Så den investering du sender, vil stige med næsten 10 % om året i værdi.   Exit senest i 2034. Her vil man sælge dyrene fra og fordre lagrene ud, og dermed flytte værdien…

Før-høst besøg

Før-høst besøg – årets vigtigste markbesøg Høsten nærmer sig med hastige skridt, og forberedelserne er i fuld gang. Men det er også tiden, hvor der er en helt unik chance for at lære af de beslutninger, der er blevet taget igennem vækstsæsonen – både de rigtige og de forkerte.   I planteavl står vi naturligvis…

Nyt fra tilskudsfronten

Miljøteknologitilskud på 200 mio. kr. i 2022 Har du planer om ammoniak- og energibesparende tiltag, er det nu du skal være opmærksom. Tilskuddet på de 200 mio. kr. kan du nemlig evt. få del i. Dog ved vi endnu ikke så meget om ordningen, andet end at tilskuddet er til ammoniak- og energibesparende tiltag til…

Undgå konflikter og tvivl med en personalehåndbog

En personalehåndbog kan være med til at forebygge konflikter og tvivl. Som den effektive leder, du sikkert allerede er, eller har fuldt fokus på at blive, er det dejligt at have en personalehåndbog. Den beskriver retningslinjerne, reglerne og de vilkår, der er væsentlige på arbejdspladsen. Klare linjer kan forebygge konflikter og tvivl, og på den…

Ensilering og indlægning

Ensilering og indlægning med fokus på proteinindhold og tørstofprocent Vi ser denne gang på tørstofprocent og indlægning i siloer med henblik på, at du får en stabil proteinforsyning fra græsensilagen. I tabel 2 ser du resultatet af en konkret optimering af græsblanding, gødskning, slætstrategi og opfodring med stor selvforsyning, høj mælkeydelse, høj kvælstofudnyttelse og lav…

Vil du dyrke grovfoder pløjefrit?

Har du interesse i pløjefri grovfoder? Ser du mulighederne i at dyrke dit grovfoder pløjefri? Vil du undgå ødelagte marker til høst? Ønsker du at arbejde med jorden, og ikke imod? Vil du gerne undgå erosion, og sikre at vandet bliver hvor det falder?   Hvis du har interesse, har du nu en oplagt mulighed…