Er din medhjælper medarbejder eller underentreprenør?

Er din medhjælper medarbejder eller underentreprenør? – Pas på du ikke hænger på medhjælperens skat! Er ham eller hende, der hjælper dig i din virksomhed lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i forhold til det udførte arbejde for dig? Svaret afgør, om det er ”medhjælperen” selv eller dig som arbejdsgiver, der skal indbetale skatten. ”Medhjælperens” skatteforhold er…

Selskabers aconto skat

Ved du hvornår du skal indbetale aconto skat for 2021?   Senest lørdag den 20. marts skal kapitalselskaber indbetale 1. ordinære aconto skat for 2021. Acontoskatten i 2021 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.   Forventer du afvigelse? Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2021 vil afvige væsentligt…

Ny 3-årig overenskomst

Ny 3-årig overenskomst mellem GLS-A og 3F I hovedtræk indeholder overenskomsten følgende elementer: Normaltimelønnen forhøjes pr. 1. marts 2021 med 3,20 kr., pr. 1. marts 2022 med 3,20 kr. og pr. 1. marts 2023 med 3,15 kr. Der er fuld modregningsadgang, så der ikke skal ske lønregulering for medarbejdere, der har personlige tillæg eller lignende…

Salg af solcelleanlæg til ægtefællen

Skatterådet har i en sag fra 2021 den opfattelse, at et solcelleanlæg anskaffet efter reglerne før 20. november 2012 ikke kan ændre beskatningsform ved overdragelse til ægtefællen.   VE-anlæg (typisk solcelleanlæg) på mindre end 6 kW, som var anskaffet før 20. november 2012 havde dengang mulighed for at vælge beskatning efter de skematiske regler eller…

Stop for udenlandske praktikanter forlænges

Er du opmærksom på at stop for udenlandske praktikanter er forlænget?   Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har besluttet at forlænge stoppet for udenlandske praktikanter frem til 15. april 2021. Som følge af COVID-19 situationen udstedte ministeren den 2. februar 2021 en bekendtgørelse, der betød, at der ikke gives opholdstilladelse til visse typer ophold i…

Kan landbruget komme i betragtning til Covid-19 kompensation?

Kan landbruget få Covid-19 kompensation? Regeringens nationale nedlukning og udvidelse af hjælpepakkerne, betyder at de generelle kompensationsordninger er åbnet for alle virksomheder i Danmark, som grundet Covid-19 oplever et fald i omsætning på minimum 30 pct. Erhvervsstyrelsen vil behandle hver sag individuelt og det er op til den enkelte virksomhed at bevise, at omsætningsnedgangen skyldes…

Ny lov: Arbejdsgiver har pligt til at sikre Covid-19 test af indrejsende arbejdskraft

Det er nu arbejdsgivers pligt at sikre, at indrejsende arbejdskraft testes for Covid-19 Den nye lov stiller krav om, at arbejdsgivere skal sørge for at den tilrejsende arbejdskraft PCR-testes for Covid-19 efter indrejse i Danmark. Arbejdsgivere der beskæftiger indrejsende arbejdskraft fra udvalgte lande, regioner og områder skal derfor sørge for, at disse medarbejdere testes for…

Skattekonto

Skattekontoen giver overblik Alle virksomheder har en skattekonto.   Formålet med skattekontoen er, at give dig et samlet overblik over dit mellemværende med Skattestyrelsen.   Dit mellemværende kan være moms, A-skat, AM-bidrag, selskabsskat, udbytteskat, lønsumsafgift, mange afgifter og gebyrer. Du kan også se, om der evt. skulle være sendt gæld videre til inddrivelse.   Skattekontoen…