Stor donation

Stor donation til lokale landbrugsskoler De to foreninger Landboforeningen Limfjord og Familielandbruget Midtjylland har som bestyrelse for Viggo Kristensens Fond valgt at opløse fonden, fordi den ikke længere giver tilstrækkeligt afkast til årlige uddelinger. De to lokale landbrugsskoler, Morsø Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole, blev tilgodeset, da midlerne ved Fondens opløsning skulle fordeles. Det er helt…

Orientering fra virtuelt medlemsmøde vedr. Afrikansk Svinepest

Orientering fra virtuelt medlemsmøde vedr. Afrikansk Svinepest Opdatering fra det virtuelle medlemsmøde 29. oktober med Landbrug & Fødevarer. “Udviklingen med Afrikansk Svinepest i Tyskland og det økonomiske aftryk i Danmark”. Fødevarestyrelsen vurderer fortsat trusselsbilledet i Danmark som værende ”MEGET LAVT”. Der findes stadig ingen vaccine eller behandling mod Afrikansk Svinepest (ASF). ASF kan ikke smitte…

Landbrug og fødevarer Landbo Limfjord

Virtuelt medlemsmøde

Virtuelt medlemsmøde Mandag den 9. november kl. 15:30 afholder Landbrug & Fødevarer endnu et virtuelt medlemsmøde, hvor chefjurist Charlotte Bigum Lynæs vil sætte fokus på principsagerne i Landbrug & Fødevarer.   Landbrug & Fødevarer fører løbende juridiske principielle sager for og på vegne af medlemmerne – og ikke alle disse principsager sager omtales i medierne regelmæssigt.…