Søområde skåner limfjorden

Vores lavvandede søområdet på 35 ha sparer årligt Limfjorden for mindst 20 tons kvælstof og 300 kg fosfor, fortæller Anders Riis fra Rettrup Kær ved Skive Opdræt af Wagyu i naturskønne omgivelser Han bor med sin hustru i naturskønne omgivelser og har siden midten af 1990-erne haft kødkvæg og været interesseret i forædling og opdræt…

Wagyu køer

Oksekød i Maserati-klassen

Wagyu oksekød – ekstrem slowfood i luksusklassen fra miljøvenligt drevet landbrug Vi er glade amatører med en lidt dyr hobby, fortæller Anders Riis.  Vores wagyu kød er 3 år undervejs, før det havner på tallerkenen. Prisen er også derefter, så man kan vel godt kalde det for oksekød i Maserati-klassen, siger han.   2 fluer…

Målret din ukrudtsbekæmpelse.

Tilpas ukrudtsbekæmpelsen i efteråret til dine ukrudtsarter, og husk at hvis du har resistensproblemer er kemi ikke altid nok Inden længe skal der bekæmpes ukrudt i vintersæden, og hvorfor ikke tage afsæt i dine kendte udfordringer, fremfor at bruge standardløsninger. Traditionelt har der mest været fokus på at få bekæmpet græsukrudtet ved efterårsbehandlingerne, men min…

Minivådområde strandbeskyttelsesretten

Minivådområder, hvor svært kan det være?

Minivådområder, hvor svært kan det være? Umiddelbart er opgaven med at placere og etablere et minivådområde ligetil. Vi skal have fundet et dræn, og så kapper vi drænet over, laver en sø med forskellige vanddybder, og lader vandet fortsætte videre i drænet, og det er så det. Men så simpelt er det jo selvfølgelig ikke.…

Slæt af græs i koldt forår

Slæt af græs i koldt forår Græs er et vigtigt fodermiddel til afstemning af grovfoderrationen på kvægbrug. Det er derfor vigtigt at man træffer gode valg omkring slæt af græs, så man opnår den ønskede kvalitet i græsensilagen og samtidig får den bedste og billigste foderration.   Stor variation mellem marker og græsblandinger Det kan…

Frie midler tidshorisont og risikoprofil Landbo Limfjord

Penge til overs – hvordan anbringer du dem?

Dit likvide beredskab er på plads, din kassekredit er forhandlet ned i et fornuftigt leje, så hvad gør du med de penge, du har til overs?   Jeg anbefaler, at du starter med at få overblik over dit likvide beredskab, din tidshorisont og din risikoprofil. Derefter er du klar til at få lagt en investeringsstrategi.…