Generalforsamling i Landboforeningen Limfjord den 29. januar 2020

Landboforeningen Limfjord afholder generalforsamling den 29. januar 2020 kl. 18.30 hos Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive. Program: Kl. 18.30     Pølsebord Kl. 19.15     Ordinær generalforsamling: Valg af stemmetællere og dirigent Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år Debat om formandens beretning Fremlægge og godkendelse af det…

Arbejdsgiver No. 1 den 27. februar 2020

Vil du være den bedste arbejdsgiver, der har styr på tingene og kan fastholde dine medarbejdere? Vi vil i løbet af aftenen komme i gennem følgende: Brush up på ansættelsesret herunder ansættelseskontrakter og opsigelse af medarbejdere Personalehåndbøger APV og beredskabsplaner Der vil blive taget udgangspunkt i de enkelte rådgiveres praktisk erfaring fra deres daglige arbejde…

Arv & Testamente den 17. marts 2020 på Mors

Arv, testamente & fremtidsfuldmagter – hvem arver efter hvem Hvordan arver dine, mine og vores børn? Hvordan sikres længstlevende? Hvordan har I sikret jer, når det utænkelige sker? Det er vigtigt at tage stilling! Jurister ved Landbo Limfjord vil ud fra lov og eksempler belyse arvens fordeling samt mulighederne ved oprettelse af testamente, herunder indbotestamente,…