Vi passer på hinanden, når du er til møder og kurser hos os!

Vi følger Sundhedsstyrelsens 3 råd: 1) At vaske hænder – 2) Brug håndsprit – 3) At holde afstand

Rundt om Hjarbæk og Skive fjord

Rundt om Hjarbæk og Skive fjord Tirsdag 3. august 2021 Seks landbrugsforeninger inviterer medlemmerne til en snak om deres fremtid med nye kvælstofkrav omkring Hjarbæk og Skive Fjord. Det sker ude lokalt, hos fire medlemmer, hvor der både sættes fokus på regeringens forhandlinger om yderligere krav til kvælstofreduktioner, men også de helt lokale forhold, og…

Venteliste til opfølgningskursus sprøjtebevis og -certifikat efteråret 2021/foråret 2022

Vi afholder opdateringskursus med den nyeste viden om sprøjter, sprøjteteknik, skadegørere, plantebeskyttelse, lovgivning og meget mere.   Alle sprøjteførere skal ud over at have sprøjtebevis/ -certifikat, også gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. Har du været på opfølgningskursus i efteråret 2017 eller foråret 2018, er det snart tid for opfølgning. Gennemført kursus + sprøjtebevis/certifikat giver…

Venteliste til ADR kursus 2021

ADR kursus i farligt gods! Tilmeld dig ventelisten via nedenstående formular eller kontakt os på tlf. 96153000. Vi vil snarest vende retur med dato for afvikling af kurset.   Må jeg transportere diesel i en ladtank? Skal jeg have ildslukker på ADR køretøjer? Hvis man transporterer eller håndterer bekæmpelsesmidler, ilt- og gasflasker eller dieselolie i…

HandelsERFA Landbo Limfjord

HandelsERFA dag 3 den 11. oktober 2021

AgroMarkets HandelsErfa   Vi afholder den 11. oktober 2021 kl. 10.00 – 15.00 HandelsErfa hos Landbo Limfjord i Skive.   Vi vil komme omkring følgende emner, og nærmere dagsorden bliver offentliggjort 4 uger før mødedato. INDLÆGSHOLDER DENNE DAG ER JOHN JENSEN, CHEFANALYTIKER. status råvarer Sammenhæng mellem industrielle råvarer og landbrugsråvarer prisafsætning rente og konjunkturer Tilmelding…