Udsat på ubestemt tid – Årsmøde deltidsudvalg den 12. marts 2020

Årsmøde i deltidsudvalget Deltidsudvalget afholder årsmøde torsdag den 12. marts 2020 kl. 18.30 hos Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive Kl. 18.30 Velkomst og spisning   Kl. 19.10 Årsmøde – beretning og valg Valg af dirigent og stemmetæller Beretning v/formanden for deltidsudvalget Debat om beretningen Opstilling af kandidater til udvalget Valg af udvalgsmedlemmer På valg…

Opfølgningskursus sprøjtebevis og -certifikat den 29. april 2020 i Skive

Vi afholder opdateringskursus med den nyeste viden om sprøjter, sprøjteteknik, skadegørere, plantebeskyttelse, lovgivning og meget mere. Onsdag den 29. april 2020 kl. 8.45-16.10 på Resenvej 85, 7800 Skive   Alle sprøjteførere skal ud over at have sprøjtebevis/ -certifikat, også gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. Har du været på opfølgningskursus i foråret 2016, er det…

HandelsERFA Landbo Limfjord

HandelsERFA dag 2 den 18. maj 2020

Handelserfa Vi afholder den 18. maj 2020 kl. 10.00 – 15.00 HandelsERFA hos Landbo Limfjord i Skive.   Vi vil komme omkring følgende emner, og nærmere dagsorden bliver offentliggjort 4 uger før mødedato.   Status råvarer Sammenhæng mellem industrielle råvarer og landbrugsråvarer (prisdannelsen) Prisafdækning Rente og konjunktur INDLÆGSHOLDER DENNE DAG ER JOHN JENSEN, CHEFANALYTIKER.  …

HandelsERFA Landbo Limfjord

HandelsERFA dag 3 den 19. oktober 2020

HandelsERFA Vi afholder den 19. oktober 2020 kl. 10.00 – 15.00 HandelsERFA hos Landbo Limfjord i Skive.   Vi vil komme omkring følgende emner, og nærmere dagsorden bliver offentliggjort 4 uger før mødedato.     Status råvarer Sammenhæng mellem industrielle råvarer og landbrugsråvarer (prisdannelsen) Prisafdækning Rente og konkunktur     INDLÆGSHOLDER DENNE DAG ER JOHN…