Besætningsbesøg den 28. maj 2019

Minimer spildet i produktionen Udover at vi ser bedrifterne og hører ejerne fortælle om deres virksomhed, vil der være oplæg med udgangspunkt i temaet: Minimer spildet i produktionen.   Oplæg ved kvægXpertens rådgivere, der vil komme ind på spild både generelt og besætningsspecifikt. Arrangementet har en varighed af ca. 2 timer. Der afsluttes med en…

Markvandring, Mors den 28. maj 2019

Fokus på korn og salgsafgrøder Landbo Limfjord inviterer til markvandringer med faglig snak om vækståret, og de aktuelle udfordringer, der er i markerne lige nu. Vi afholder markvandringen tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19.00 på Bisgaards Maskinstation, Nøråvej 23, 7970 Redsted Mors.   Arrangementet er gratis, og vi serverer pølser, øl og vand.  …