Fra drøm til hverdag med egen gård

En symbiose af benhård omkostningsstyring og dyrevelfærd og driftsresultater, der kan konkurrere med landets førende producenter, er omdrejningspunktet for Kathrine og Mathias, som 1. juli gjorde drøm til virkelighed og med hjælp fra Landbo Limfjords etableringsrådgivere købte en økologisk mælkeproduktion i hjertet af Thy   Konkurrencedygtigt kvalitetsprodukt Vi ønsker at skabe kvalitet hele vejen rundt…

Kommer der tilskud til slagtesvinestalde igen?

– ansøgningsperiode: Bedste bud er foråret 2020 evt. efteråret 2019 Det bedste bud er ja! Dog er meldingen, at der kun vil være tilskud til nybyggeri og ikke renovering, da erfaringer fra sidste gang viser, at der var en del udfordringer med renoveringsprojekter. Bedste bud er, at tilskudsordningen vil ligne den der var i 2016.…

Ny styring sænker omkostninger ved gyllekøling

Problemer med at udvide grundet lugtkravene? Nogle virksomheder kan have problemer med at få lov til at udvide pga. lugtkravene til naboer eller by. Det er ofte virksomheder med svineproduktion, som har problemer med lugtkravene. Men Miljøstyrelsen har nu godkendt gyllekøling som en lugtreducerende teknologi i svinevirksomheder. Godkendelsen betyder, at gyllekøling kan give op til…

Økologisk sommerarrangement den 18. juni 2019

Vi indbyder til Økologisk sommer-arrangement 2019.   Økologiudvalget Nordvestjylland afholder arrangement med fokus på de fremtidige udfordringer på økologiske ejendomme. Arrangementet afholdes:   Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 19.00 hos Dorte og Peter Paulin, Ejskærvej 1, Hindborg, 7800 Skive.   Peter Paulin har drevet økologisk landbrug siden 1995 og har en økologisk malkekvægbesætning med 145 årskøer af…

Tilskud – miljøteknologi kvæg

37 mio. kr. i tilskud til miljøteknologi i kvægstalde- ansøgningsperiode: 1.  oktober til 3. december 2019 Det bliver nemmere at søge tilskud til miljøteknologi denne gang, da tilskuddet størrelse og effekt er standardiseret. Det betyder ingen tilbud og effektberegning, da disse er fastlagt på forhånd. Dette kan du søge til: Ammoniakreduktion Teltoverdækning Udstyr til automatisk fodring,…

Økologisk arealtilskud – nye tilsagn i 2019

Autoriseret økologer kan søge nye 5-årige tilsagn om tilskud til økologisk drift i et særligt skema i TastSelv i perioden fra 11. juni 2019 til 23. august 2019.   Tilsagnsperioden er fra 1. september 2019 og løber til 31. august 2023. Mange tilsagn om økologisk arealtilskud udløber den 31. august 2019, og det er vigtigt…

Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000

I efteråret 2018 startede en ny tilskudsordning med mulighed for at søge tilskud til PERMANENT EKSTENSIVERING af jord i visse Natura 2000-områder. Næste ansøgningsrunde er nu i gang og den nye ansøgningsrunde startede den 3.juni og slutter den 5.august 2019. Tilskuddet kan udelukkende søges af private ejere af jord, der ligger i helt specielle Natura-2000…

Besætningsbesøg den 28. maj 2019

Minimer spildet i produktionen Udover at vi ser bedrifterne og hører ejerne fortælle om deres virksomhed, vil der være oplæg med udgangspunkt i temaet: Minimer spildet i produktionen.   Oplæg ved kvægXpertens rådgivere, der vil komme ind på spild både generelt og besætningsspecifikt. Arrangementet har en varighed af ca. 2 timer. Der afsluttes med en…