Skatteråd inden nytår

Gode skatteråd inden nytår   Kan der være nogle skattemæssige overvejelser man med fordel kunne overveje i december måned? JA, man kunne overveje følgende: 1. Restskat/ – arbejdsmarkedsbidrag Har du restskat for indkomståret 2020, kan denne indbetales inden nytår uden rentetillæg. Indbetales restskatten i 2021, skal der betales et rentetillæg – jo før restskatten indbetales…

Stor donation

Stor donation til lokale landbrugsskoler De to foreninger Landboforeningen Limfjord og Familielandbruget Midtjylland har som bestyrelse for Viggo Kristensens Fond valgt at opløse fonden, fordi den ikke længere giver tilstrækkeligt afkast til årlige uddelinger. De to lokale landbrugsskoler, Morsø Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole, blev tilgodeset, da midlerne ved Fondens opløsning skulle fordeles. Det er helt…