Økologisk investeringsstøtte

Økologisk investeringsstøtte på 40 mio kr. i 2021 – ansøgningsperiode: fra 29. april til 4. juni 2021 Vi har nu et godt udkast til vejledningen og har derfor nu et godt udgangspunkt til hvad der kan søges tilskud til i 2021. Der kan herunder søge til svin, kvæg, planteavl, fjerkræ, får & geder, samt bær,…

Landbrug og fødevarer Landbo Limfjord

Virtuelt medlemsmøde

Virtuelt medlemsmøde Mandag den 9. november kl. 15:30 afholder Landbrug & Fødevarer endnu et virtuelt medlemsmøde, hvor chefjurist Charlotte Bigum Lynæs vil sætte fokus på principsagerne i Landbrug & Fødevarer.   Landbrug & Fødevarer fører løbende juridiske principielle sager for og på vegne af medlemmerne – og ikke alle disse principsager sager omtales i medierne regelmæssigt.…

Landbo Limfjord mink

Krisehjæp til minkavlere

Kære Mink-avler! Vi tænker på dig! Og er klar til at hjælpe dig både med den økonomiske og den menneskelige side af sagen.   Kontakt os! Flemming Pedersen Tlf.: 96153073 Mail: flp@landbo-limfjord.dk Dan B. Andersen Tlf.: 96153071 Mail: dba@landbo-limfjord.dk Vagn Bech Tlf: 96153070 Mail: vbe@landbo-limfjord.dk Lillian K. Hundahl Tlf.: 96153510 Mail: lkh@landbo-limfjord.dk Ud over den…