Når alle m2 tæller i en ny miljøgodkendelse!

De ”nye” miljøgodkendelser godkendes efter antal m2 stiplads/produktionsareal   Ved miljøgodkendelse blev lugt- og ammoniakberegningerne tidligere lavet ud fra antal dyr og kg. dyr pr. stald. Derfor er det vigtigt med et korrekt beregningsgrundlag for lugt- og ammoniakberegningerne, og det anbefales derfor at få lavet en præcis staldopmåling. Landbo Limfjords Miljøafdeling tager ud med lasermåleren og…

Danmark skal i gang igen!

Vi arbejder på at få hjulene i gang igen!   COVID-19 har vi som befolkning taget alvorlig, og det er også årsagen til at store dele af det danske erhvervsliv har været sat i stå, med store økonomiske følger.   Hvor hårdt det rammer er der ingen som ved, men det får afsmittende effekt på…