FAUNASTRIBER I MORSØ KOMMUNE

Vær med til at skabe mere liv på Mors Alle lodsejere får nu mulighed for at få udleveret frø til blomster-og faunastriber langs veje og skel i Morsø Kommune.   Vildt- og bivenlige tiltag kan have stor betydning for levevilkårene for agerlandets insekter, pattedyr og fugle. Lodsejeren kan bruge tiltagene til løbende tilpasning af driften…

Faunastriber i Skive Kommune

Vær med til at skabe farve og mere liv omkring osFaunastriber er et projekt til øget biodiversitet i hele Skive Kommune. Markvildtstiltag som vildstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten, forbedrer landbrugets image og skaber øget naturværdi. Faunastriber kan ligge som en stribe midt i marken eller langs skel, hegn, skov eller…