Tilsynskampagne 2019 – Hestehold på Mors

En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod et særligt miljøtema eller miljøproblem.   Morsø Kommune har i 2019 valgt at føre en kampagne målrettet ejere af hestehold. Med kampagnen ønsker kommunen at øge hesteejeres kendskab til miljølovgivningen, herunder hvilke regler der gælder for tilsyn fra kommunen, anmeldelse af hestehold, afstandskrav og opbevaring af…

Kæledyr og hobbydyrehold

Når kæledyr og hobbydyrehold udvikler sig. Hvad siger reglerne om størrelsen på hobby dyrehold? Når man anskaffer sig kæledyr og interessen stiger, så er det ikke altid man er klar over at dyrehold over en vis størrelse/mængde, kræver en anmeldelse til kommunen. Altså hvor man oplyser kommunen, at man har et bestemt antal dyr på…