Kommer der tilskud til slagtesvinestalde igen?

– ansøgningsperiode: Bedste bud er foråret 2020.   Der er afsat 85 mio. kr. til nybyggeri af slagtesvinestalde – ikke renovering. Bedste bud er, at tilskudsordningen vil ligne den der var i 2016. I korte træk betyder det: Tilskud til barmarksprojekt på 860 kr./stiplads – skal bl.a. indeholde mandsskabsrum, udleveringsfaciliteter, foderopbevaring og opbevaringskapacitet til gylle…