Økologisk sommerarrangement den 18. juni 2019

Vi indbyder til Økologisk sommer-arrangement 2019.   Økologiudvalget Nordvestjylland afholder arrangement med fokus på de fremtidige udfordringer på økologiske ejendomme. Arrangementet afholdes:   Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 19.00 hos Dorte og Peter Paulin, Ejskærvej 1, Hindborg, 7800 Skive.   Peter Paulin har drevet økologisk landbrug siden 1995 og har en økologisk malkekvægbesætning med 145 årskøer af…

Landbo-Limfjord-rådgivning

Tilskud – miljøteknologi kvæg

37 mio. kr. i tilskud til miljøteknologi i kvægstalde- ansøgningsperiode: 1.  oktober til 3. december 2019 Det bliver nemmere at søge tilskud til miljøteknologi denne gang, da tilskuddet størrelse og effekt er standardiseret. Det betyder ingen tilbud og effektberegning, da disse er fastlagt på forhånd.   Dette kan du søge til:   Ammoniakreduktion Teltoverdækning Udstyr…

Økologisk arealtilskud – nye tilsagn i 2019

Autoriseret økologer kan søge nye 5-årige tilsagn om tilskud til økologisk drift i et særligt skema i TastSelv i perioden fra 11. juni 2019 til 23. august 2019.   Tilsagnsperioden er fra 1. september 2019 og løber til 31. august 2023. Mange tilsagn om økologisk arealtilskud udløber den 31. august 2019, og det er vigtigt…

Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000

I efteråret 2018 startede en ny tilskudsordning med mulighed for at søge tilskud til PERMANENT EKSTENSIVERING af jord i visse Natura 2000-områder. Næste ansøgningsrunde er nu i gang og den nye ansøgningsrunde startede den 3.juni og slutter den 5.august 2019. Tilskuddet kan udelukkende søges af private ejere af jord, der ligger i helt specielle Natura-2000…