Kvælstofprognosen for 2019 er nu offentliggjort

Årets kvælstofprognose er nu beregnet og offentliggjort. På grund af et tørt efterår og vinter skal der spares på kvælstof på lerjord (JB over 4) og finsand (JB 2 og 4) i store dele af landet, se kortet nedenfor. Korrektionen skal ske på vintersæd og forårssåede afgrøder, altså ikke fodergræs, vinterraps og frøgræs. De nordlige…