Log på Kontakt Forside
- sammen vinder vi
vandplaner
Sidste nyt vedr.
vandplaner:
Beregningsmodel_for_randzoner.pdf
Vandplanerne_er_vedtaget_hvadnu_aug2012.doc
Skabelon_for_horingssvar
Høringsfrister

Kort om randzoner
Kort om randzoner

Lbf. høringssvar til
kommunerne:
Horingssvar_SkiveKommune.pdf
Horingssvar_MorsoeKommune.pdf

Naturstyrelsens
randzonehotline:
T: 3395 8000
(åben kl. 9-16)

Kort over vandløb og
søer

Hvilke vandløb er om-
fattet af lov om rand-
zoner.
Se Naturstyrelsens
basiskort:
Vandloeb_mm
Tjek din bedrift.

Standardbrev til
kommunen til brug
vedr. fastlæggelse af
vandløb:
Morsoe_Kommune.doc
Skive_Kommune.doc
Thisted_Kommune.docx
Viborg_Kommune.docx

Link til vejledning om
ændring af kompensa-
tionskortet:
Ændring af kompensa-
tionskort


Regulering af vandløb:
Regulering_vandloeb.pdf

Den nye fortælling
Hvad er en ny fortælling?

Mød mælkeproducent
Jørgen Clemmensen,
Højslev, her: 
Hvad er en ny fortællingLæs mere her
Landboforeningen Limfjord 

Landboforeningen Limfjord har fået egen hjemmeside: www.landboforeningenlimfjord.dk


Landboforeningen Limfjord er landbrugets talerør i lokale forhold og giver medlemmerne indflydelse på dansk erhvervspolitik. Den er samtidig et kollegialt samlingspunkt for alle landmænd eller andre med tilknytning til landbruget. En organisation, hvor alle mødes på tværs af køn, alder, branche, bedriftsstørrelse og produktion.

Hvad står Landboforeningen Limfjord så for?

Vi mener, at:

 • der skal være plads til alle størrelser af landbrug
 • der skal fortsat være plads til både heltids-, deltids- og fritidsbrug, så bosætningen i landdistrikterne fastholdes
 • vi skal sikre en bevarelse af landdistrikterne som et godt og attraktivt bosted for landbofamilien
 • husdyrproduktionen skal gennemføres på en etisk forsvarlig måde og under unødig brug af tilsætningsstoffer
 • planteproduktionen skal gennemføres på en sådan måde, at vi beskytter grundvandet og i mindst muligt omfang udleder næringsstoffer og pesticider til vandløb, sø, fjord og hav
 • der fortsat skal produkceres kvalitetsvarer, herunder gerne økologiske produkter
 • dyrenes velfærd skal fortsat udvikles
 • vi skal arbejde for en strukturudvikling, der sikrer udviklingsmuligheder for unge, der vil ind i erhvervet
 • samarbejdet mellem myndighederne og erhvervet fortsat skal styrkes 
 • oplysning er vigtigt for derigennem at opnå et godt omdømme og gode betingelser for erhvervet
 • landbofamilierne skal sikres en social tryghed (mulighed for vikarhjælp, pensionsopsparing, arbejdsløshedsforsikring, efteruddannelse osv.) 

Med vor adfærd, holdninger og ytringer forsøger vi at præge de politiske beslutninger og dermed arbejde for en sikring af ovenstående udsagn.

Landboforeningen Limfjord ejer landbrugscentret i Skive og rådgivningsselskabet Landbo Limfjord.

Landbo Limfjord kan tilbyde dig kernerådgivning indenfor alt fra økonomirådgivning til planterådgivning og husdyrrådgivning til byggeri og produktionsanlæg. Derudover tilbydes også mere specialiserede rådgivningstilbud fra ejendomshandler, naturplaner, landdistriktsudvikling til medarbejderudvikling, biogas og familiejura m.m. Med et medlemskab af Landboforeningen har du samtidig mulighed for at præge den uvildige rådgivning i rådgivningsselskabet Landbo Limfjord, hvor al rådgivning er samlet i ét hus.

Se mere på www.landboforeningenlimfjord.dk
eller find os på facebook.

 


SE SENESTE NYHEDER FRA LANDBO LIMFJORD:

Landbo-Limfjord - Resenvej 85 - 7800 Skive - Tlf: 96153000 - Fax: 96153001 - Email:   - Cookiepolitik
Her bor vi


Landbo Limfjord
Resenvej 85, 7800 Skive
Telefon: 9615 3000 
mail@landbo-limfjord.dk

Søg medarbejder
Landbonyt
 
Læs tidligere numre af Landbonyt